1e CDA-ChristenUnie wethouder Martine Visser

 

Van 2006 tot mei 2010 leverde de ChristenUnie Almere samen met het  CDA voor het eerst een wethouder voor het college, namelijk Martine Visser. Zij beheerde binnen het college de volgende onderwerpen:

  • Economische zaken (Incl. markten en nutsbedrijven
  • Werkgelegenheid
  • ICT (Incl. Kennisstad)
  • Wet Werk en Bijstand en Inburgering (Incl. volumebeleid en uitkeringenbeleid) 
  • Toerisme en recreatie
  • Onderwijs (Incl. Vroegschoolse voorzieningen voor en naschoolseopvang, volwasseneducatie)
  • Programma Hoger Onderwijs
  • Collegiale Samenwerking: Focus op de stad 

Meer over Martine Visser:
In 1975 werd Martine geboren in Smallingerland, Friesland.
Haar opleiding volgde ze in de stad Groningen, waar ze afstudeerde in Economie en Theologie.
Al tijdens haar studie in Groningen was ze daar vanaf 1998 gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor het CDA, hieraan kwam een einde toen ze in 2005 in deze stad Wethouder werd, verantwoordelijk voor (o.a.) Milieu, Openbare Werken, Zorg, Sport, Volksgezondheid en Internationale Betrekkingen. Het kwam dus goed uit dat Martine ook tijdens haar studie in Duitsland (Kiel) had gestudeerd. Overigens specialiseerde zij zich tijdens haar economiestudie in overheidsfinanciën en schreef zij tijdens haar theologiestudie een scriptie over vertrouwen in bedrijven.

Na de verkiezingen in 2006 deed het CDA niet mee aan het nieuwe college in Groningen en is zij gevraagd om tegelijkertijd voor zowel het CDA als de ChristenUnie Wethouder in Almere te worden.
Dit aanbod nam zij aan en zo verhuisde Martine in dat zelfde jaar met haar echtgenoot en dochter naar Almere. In Almere werd in 2007 een 2e dochter geboren. In Almere is Martine verantwoordelijk voor o.a. de portefeuilles Sociale Zaken, Economie en Onderwijs. Onderwerpen waar zij zich in thuis voelt.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 besloot Martine (na 12 jaar in de aktieve politiek) iets heel anders te gaan doen. Per 1 augustus 2010 is zij benoemd tot rector van de Christelijke Scholen Gemeenschap Calvijn te Rotterdam en Barendrecht.