Gemeenteraad

Gemeenteraad

Op donderdag neemt de fractie deel aan de Carrousel (ook wel Politieke Markt genoemd) en aan de plenaire vergadering van de raad, waarin debatten worden gevoerd en besluiten genomen. 
Op maandagavond worden fractievergaderingen gehouden. Hierin worden de onderwerpen die op de agenda van de Politieke Markt staan onder de fractieleden verdeeld en de standpunten besproken. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan andere zaken die het reilen en zeilen van de fractie betreffen; bijvoorbeeld uitnodigingen voor vergaderingen, conferenties, werkbezoeken en dergelijke. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan emails, brieven of telefoontjes van bewoners, en andere signalen waarop gereageerd moet worden en die aanleiding kunnen zijn voor nieuwe initiatieven van de fractie.
Wilt u eens een raadsvergadering (donderdags vanaf 21.30 uur) of een vergadering in de Carrousel (donderdags tussen 19.00-21.00 uur) meemaken, kom gerust naar het gemeentehuis. Tussen 21.00 - 21.30 bent u welkom in de fractiekamer van de ChristenUnie.