Fractie

De fractie van ChristenUnie Almere bestaat uit twee raadsleden en twee fractieassistenten. Samen met andere actieve CU-leden zetten we ons in om een waardevolle bijdrage te leveren aan de prachtige stad Almere. Hieronder stellen we ons graag aan u voor, en daarbij vermelden we ook met welke onderwerpen we bezig zijn. Handig voor u, zodat u weet met wie u het beste contact kunt opnemen. Wij waarderen uw bijdrage en doen ons best om u zo snel als mogelijk een reactie te geven. 

Hans van Dijk

"Hans woont een groot aantal jaren in Almere en is werkzaam als makelaar. Deze functie is niet alleen zijn werk maar ook zijn passie (naast politiek). Hij ervaart bijna dagelijks hoe mooi onze stad is en ook hoe divers. Maar hij ziet ook de knelpunten. Lees meer..."

Hans is fractievoorzitter en houdt zich bezig met:

Economische zaken, werkgelegenheid en samenwerking

 • Vestigingsbeleid
 • Bedrijventerreinen
 • City marketing
 • Markt
 • VNG
 • MRA

Stadsvernieuwing

Stadhuis

 • Dienstverlening
 • Burgerzaken
 • Digitalisering
 • Bedrijfsvoering
 • HRM

Floriade

Mobiliteit

 • Bereikbaarheid
 • OV
 • IJmeerverbinding

Wil je Hans volgen of hem een vraag stellen? Contactgegevens Hans.

 ------------------------------------------------------

HansvanDijk

Roelienke van der Snoek-Koning

Roelienke (1975) is eigenaar van Re-using en oprichter van stichting Delen & meer. Ze is getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ze is als fractiesecretaris al enkele jaren verbonden aan de ChristenUnie en wil zich de komende jaren gaan inzetten voor een stad waarin iedereen zich geaccepteerd én thuis voelt.

Roelienke is raadslid en haar portefeuilles zijn:

Onderwijs

Beheer en onderhoud

Omgevingswet & omgevingsvisie

Natuur & Duurzaamheid

 • Circulaire economie
 • Afval
 • Energietransitie
 • Warmtevisie
 • Ecologie

Financiën

Wil je Roelienke volgen of haar een vraag stellen?

Contactgegevens Roelienke

-------------------------------------------------------

RoelinkevanderSnoek-1060

Yovanka Sumter

Yovanka is getrouwd en moeder van twee kinderen. Samen met haar man is ze voorganger van Jireh Ministries International in de Almeerse Literatuurwijk. Ze woont al ruim 25 jaar in Almere en is zeer betrokken bij de sociale cohesie en de maatschappelijke ontwikkelingen van Almere. 

Yovanka is fractieassistent en heeft de volgende portefeuilles:

Gezondheid & Zorg

 • GGD
 • Gezondheidsbeleid

Welzijn

 • Welzijnsbeleid
 • Wijkteams
 • Integratie, diversiteit en Inclusie
 • (G)oud in Almere

Sociaal Domein

 • Maatschappelijke Opvang
 • Beschermd wonen
 • Crisisopvang
 • Vrouwenopvang
 • AZC
 • Personen met verward gedrag
 • Laaggeletterdheid

Sport

Recreatie & Toerisme

-------------------------------------------------------

yovanka

Kees Hendriksen

Kees is opgegroeid in Veenendaal en woont nu ruim 7 jaar in Almere. Hij woont hier met plezier. Hij vindt Almere een prachtige stad, en hij draagt graag zijn steentje bij om het nog mooier te maken. Lees meer....

Kees is fractieassistent. Zijn portefeuilles:

Veiligheid

 • Politie, brandweer
 • Zorg & Veiligheid
 • Veilig Thuis
 • Mensenhandel
 • Prostitutiebeleid
 • Vergunningen
 • Toezicht
 • Handhaving

Wonen

 • Woonvisie
 • Transformatie
 • RO
 • Grondzaken
 • Bestemmingsplannen
 • Vastgoed

Sociaal Domein

 • WMO
 • Werk & Inkomen
 • Schulddienstverlening
 • Armoedebeleid

Participatie

Kunst & Cultuur

Financiën

Wil je Kees volgen of hem een vraag stellen? Contactgegevens Kees.

KeesHendriksen-1060