Fractie

De fractie van ChristenUnie Almere bestaat uit één raadslid en twee fractieassistenten. Samen met andere actieve CU-leden zetten we ons in om een waardevolle bijdrage te leveren aan de prachtige stad Almere. Hieronder stellen we ons graag aan u voor, en daarbij vermelden we ook met welke onderwerpen we bezig zijn. Handig voor u, zodat u weet met wie u het beste contact kunt opnemen. Wij waarderen uw bijdrage en doen ons best om u zo snel als mogelijk een reactie te geven. 

Hans van Dijk

"Hans woont een groot aantal jaren in Almere en is werkzaam als makelaar. Deze functie is niet alleen zijn werk maar ook zijn passie (naast politiek). Hij ervaart bijna dagelijks hoe mooi onze stad is en ook hoe divers. Maar hij ziet ook de knelpunten. Lees meer..."

Hans is fractievoorzitter en houdt zich bezig met de opgaven 'stadsvernieuwing' en 'de veilige stad'. Zijn portefeuilles: 

 • Metropoolregio Amsterdam
 • Stadsvernieuwing
 • City Marketing
 • Collegiaal bestuur
 • Coördinatie van veiligheidvraagstukken
 • Openbare orde
 • Politie
 • Brandweer
 • Crisis- en rampenbestrijding
 • VNG-coördinatie college
 • Rondje Weerwater
 • Bestuurlijke verbetering: participatie, democratisering
 • Lokale omroep
 • Vastgoed
 • Revitalisering bedrijventerrein
 • Floriade

Wil je Hans volgen of hem een vraag stellen? Contactgegevens Hans.

 

 

Erna Tolkamp - de Vries

"Erna (1949) heeft een passie voor kwetsbare vrouwen, speciaal diegenen die na een scheiding in grote problemen zijn gekomen. Maar ook voor ouderen in onze stad, in het bijzonder op het gebied van zingeving en actieve deelname in de maatschappij. Lees meer..."

Erna is fractieassistent en houdt zich bezig met 'sluitende aanpak personen met verward gedrag en wonen met zorg' en '(G)oud in Almere'. Haar portefeuilles: 

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Individuele ondersteuning, groepsgerichte ondersteuning, hulpmiddelen
 • Wijkteams
 • Laaggeletterdheid
 • Integratie, diversiteit en inclusie
 • Schulden (preventie & hulpverlening)
 • Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag
 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke opvang
 • Vrouwenopvang, crisisopvang
 • Ouderenbeleid: (G)oud in Almere
 • Publieke gezondheidszorg
 • Veilig thuis
 • Welzijn
 • Jeugd & gezin

Wil je Erna volgen of een vraag stellen? Contactgegevens Erna.

Kees Hendriksen

Kees is opgegroeid in Veenendaal en woont nu ruim 5 jaar in Almere. Hij woont hier met plezier. Hij vindt Almere een prachtige stad, en hij draagt graag zijn steentje bij om het nog mooier te maken. Lees meer....

Kees is fractieassistent en hij houdt zich bezig met wonen en duurzaamheid. Zijn portefeuilles:

 • Omgevingsdienst (OFGV)
 • Wonen: Woonvisie, (Sociale) woningbouw, transformatie, vernieuwend bouwen, inbreiding bestaande wijken, toekomstbestendig maken
 • Omgevingswet & omgevingsvisie
 • Duurzame ontwikkelingen: milieu, energietransitie, circulaire economie, aardgasloos, groen/blauw, afval, warmtevisie
 • Mobiliteit, bereikbaarheid & vervoer
 • Innovatie
 • Prostitutiebeleid
 • Financiën
 • Werk & Inkomen
 • Dieren welzijn

Wil je Kees volgen of hem een vraag stellen? Contactgegevens Kees.