Fractie

De fractie van ChristenUnie Almere bestaat uit twee raadsleden en twee fractieassistenten. Samen met andere actieve CU-leden zetten we ons in om een waardevolle bijdrage te leveren aan de prachtige stad Almere. Hieronder stellen we ons graag aan u voor, en daarbij vermelden we ook met welke onderwerpen we bezig zijn. Handig voor u, zodat u weet met wie u het beste contact kunt opnemen. Wij waarderen uw bijdrage en doen ons best om u zo snel als mogelijk een reactie te geven. 

Hans van Dijk

"Hans woont een groot aantal jaren in Almere en is werkzaam als makelaar. Deze functie is niet alleen zijn werk maar ook zijn passie (naast politiek). Hij ervaart bijna dagelijks hoe mooi onze stad is en ook hoe divers. Maar hij ziet ook de knelpunten. Lees meer..."

Hans is fractievoorzitter en houdt zich bezig met de opgaven 'stadsvernieuwing' en 'wonen'. Zijn portefeuilles: 

 • Metropoolregio Amsterdam
 • Stadsvernieuwing
 • City Marketing
 • Collegiaal bestuur
 • Wonen, nieuwbouw
 • Sociale woningbouw
 • Woonvisie
 • Omgevingswet & omgevingsvisie
 • Lokale omroep
 • Vastgoed
 • Revitalisering bedrijventerrein
 • Floriade

Wil je Hans volgen of hem een vraag stellen? Contactgegevens Hans.

 

Berneditha Rijssel - Omusuo

"Berneditha (1982) is getrouwd en moeder van 2 jonge kinderen. Ze woont in Almere Buiten. Berneditha werkt met hoger opgeleide vluchtelingen die in Nederland willen studeren. Lees meer..."

Berneditha is raadslid en houdt zich bezig met de opgaven 'vestigingsklimaat' en 'gezond in Almere'. Haar portefeuilles:

 • Kunst & Cultuur
 • Financiën
 • Sport
 • Dienstverlening
 • Vergunningen, toezicht & handhaving
 • Digitalisering
 • Bedrijfsvoering (incl. HRM)
 • Economische zaken: werkgelegenheid & vestigingsbeleid
 • Grondgebied
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Regie fonds verstedelijking
 • Recreatie & Toerisme
 • Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt
 • Markt
 • Regionale samenwerking
 • Dierenwelzijn
 • Onderwijs

Wil je Berneditha volgen of een vraag stellen? Contactgegevens Berneditha.

 

Erna Tolkamp - de Vries

"Erna (1949) heeft een passie voor kwetsbare vrouwen, speciaal diegenen die na een scheiding in grote problemen zijn gekomen. Maar ook voor ouderen in onze stad, in het bijzonder op het gebied van zingeving en actieve deelname in de maatschappij. Lees meer..."

Erna is fractieassistent en houdt zich bezig met 'sluitende aanpak personen met verward gedrag' en '(G)oud in Almere'. Haar portefeuilles: 

 • Beheer en Onderhoud
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Wijkteams
 • Laaggeletterdheid
 • Integratie, diversiteit en inclusie
 • Werk & Inkomen
 • Schulden (preventie & hulpverlening)
 • Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag
 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke opvang
 • Vrouwenopvang, crisisopvang
 • Ouderenbeleid: (G)oud in Almere
 • Publieke gezondheidszorg
 • Veilig thuis
 • Welzijn

Wil je Erna volgen of een vraag stellen? Contactgegevens Erna.

Kees Hendriksen

Kees is opgegroeid in Veenendaal en woont nu ruim 5 jaar in Almere. Hij woont hier met plezier. Hij vindt Almere een prachtige stad, en hij draagt graag zijn steentje bij om het nog mooier te maken. Lees meer....

Kees is fractieassistent en hij heeft de volgende portefeuilles:

 • Openbare orde & Veiligheid
 • Vergunningen
 • Toezicht & Handhaving
 • Internationale betrekkingen
 • Rondje Weerwater
 • Bestuurlijke verbetering: Participatie & Democratisering
 • Milieu
 • Energietransitie
 • Afval
 • Mobiliteit, bereikbaarheid & vervoer
 • Jeugd & Gezin
 • Sluitende aanpak Zorg & Onderwijs
 • Prostitutiebeleid

Wil je Kees volgen of hem een vraag stellen? Contactgegevens Kees.