Kandidatenlijst 2018

Wordt kandidaat!

Op 21 maart 2018 worden opnieuw gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De ChristenUnie Almere gaat daarvoor op zoek naar kandidaten.

Ben jij lid van de Christenunie en heb je een hart voor Almere? Dan nodigen we je uit om je kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. We streven naar een mix van mensen van diverse leeftijden, achtergronden en ervaring. Mensen die zich willen inzetten in de lokale politiek met een dienstbare en respectvolle houding, die integer zijn en bereid om te leren.

Stuur voor 21 april je sollicitatie in naar selectiecommissie@almere.christenunie.nl Daarbij horen we graag je motivatie. Wat drijft je om je actief in te zetten voor de ChristenUnie? Waar liggen je gaven en talenten en hoeveel ervaring heb je al? We zoeken geen schaap met vijf poten; ook als je niet aan alle criteria denkt te voldoen maar wel gemotiveerd bent, ben je van harte uitgenodigd te solliciteren. 

Tussen mei en juli vinden gesprekken plaats met de selectiecommissie, bestaande uit Lloyd Ferdinand (lid Provinciale Staten Flevoland) en Mark de Boer (lid Landelijk Bestuur Christenunie). Na de zomer wordt de definitieve kandidatenlijst gepresenteerd.

Profiel Raadslid

Een raadslid functioneert in een complexe omgeving. Allerlei belangen moeten worden afgewogen in een omgeving waar tal van mensen hun eigen taak en verantwoordelijkheid hebben. Een raadslid heeft in grote lijnen drie verantwoordelijkheden in de gemeenteraad:

  1. Burgers vertegenwoordigen; 

  2. Kaders stellen voor het college; 

  3. Controleren of gebeurt wat is afgesproken; 


Om dit goed te kunnen doen, maakt een raadslid deel uit van een fractie, bestaande uit steunfractieleden en raadsleden. Samen geven zij invulling aan deze taken. Een raadslid is op veel manieren actief. Een kleine greep uit de taken: hij / zij moet stukken doorgronden, consequenties van beleid overzien, financiële onderbouwingen begrijpen, contacten onderhouden met burgers en organisaties, netwerken, communiceren met de achterban, werken aan zijn / haar zichtbaarheid (profileren).
Dit vraagt veel van een raadslid en maakt het wenselijk dat een raadslid beschikt over diverse competenties.

Klik hier voor een uitgebreid profiel.

Voor meer informatie kun je bellen met Lloyd Ferdinand, lid selectiecommissie, 06-47692129