Wethouder

Wethouder Ed Anker

 

 

 

 

 

 

 

Van 26 april 2012 tot 20 mei 2014 was Ed Anker (1978) in Almere Wethouder voor CDA en ChristenUnie.  Anker studeerde bestuurskunde, was raadslid in Zaanstad (2005-2007) en zat namens de ChristenUnie van 2007 t/m 2010 in de Tweede Kamer. Hij is gehuwd en was woonachtig in Den Haag.   
Als Wethouder Beheer en Leefomgeving was hij verantwoordelijk voor:  

 • Contactwethouder Almere Stad Oost
 • Coördinatie integrale wijkaanpak
 • Her- en doorontwikkeling Almere Haven, Stad (zonder Stadscentrum) en Buiten
 • Stedelijk beheer
 • Bestemmingsplannen bestaande stad
 • Vergunningverlening, toezicht (voor zover niet vallend onder het bevoegd gezag van de burgemeester)
 • Handhaving (bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, Wabo, kinderopvang)
 • Lokaal verkeer en vervoer
 • Openbaar Vervoer
 • Parkeerbeleid
 • Milieubeleid
 • Parken
 • Natuur- en milieueducatie
 • Recreatie
 • Archeologie
 • Beeldende kunst in de openbare ruimte (BKOR)
 • Bestuursopdracht 12 betaald parkeren
 • Bestuursopdracht 15 extra besparing beheer en onderhoud
 • 10%-operatie op portefeuille ‘Beheer en leefomgeving’