Geef een gift

Giften zijn welkom. De Lokale afdeling gebruikt haar financiële middelen vooral voor campagne aktiviteiten. Vraag gerust de penningmeester hoe wij het ons toevertrouwde geld hebben besteed.

Bankgegevens:

Banknaam: ING BANK NV
IBAN: NL92INGB0009143233
BIC: INGBNL2A

ten name van "ChristenUnie Almere".