Wat jij op 16 maart kunt doen voor vrede in de wereld

Nederlandse vlag met wimpel.jpg
Mark de Boer
Door Mark de Boer op 8 maart 2022 om 10:26

Wat jij op 16 maart kunt doen voor vrede in de wereld

Nog ruim een week, dan mogen we weer stemmen! Maar hoe belangrijk is dat nog, nu er oorlog is in Europa? Moeten we ons wel druk maken over zoiets als gemeenteraadsverkiezingen, als er miljoenen mensen op de vlucht zijn? Jouw stem op 16 maart helpt toch echt niet om vrede in de wereld te krijgen?

Want inderdaad, politiek is een vuil spel. Althans, dat is wat mensen ervan kunnen maken. En dat gebeurt regelmatig. Niet alleen in Rusland, maar ook dichter bij huis. Je zult maar net het slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire of door omstandigheden in de gesloten jeugdzorg terecht zijn gekomen. Dan weet je hoe machteloos je kunt zijn tegenover het systeem.

Belangrijk
Maar juist dat laat ook iets anders zien: politiek is een belangrijk spel. Het is dé plek waar wordt bepaald hoe we ons land inrichten, hoe we samenleven. En gelukkig zijn er veel goede en eerlijke mensen in de politiek. Het zijn vaak niet de hardste schreeuwers, maar vaak wel de hardste werkers. Die er bijvoorbeeld in Almere voor hebben gezorgd dat de wijkbudgetten niet zijn wegbezuinigd. Dat onze stad toegankelijker is geworden voor mensen met een beperking. Dat jongeren in coronatijd werden gehoord en gezien. En dat er ook in onze stad stappen worden gezet op de weg naar een duurzame samenleving.

Democratie: van en voor iedereen
En dat maakt politiek ook een mooi spel. Want in ons democratisch stelsel kan iedereen eraan meedoen. Jong en oud, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Kijk maar eens naar onze lijst. Een lijst van gewone mensen die eerlijk, betrouwbaar en aanspreekbaar willen zijn. Wij willen ons met hart en ziel inzetten voor deze stad: samen voor Almere. Omdat we erin geloven. Omdat we vrede willen zoeken en recht willen doen. In navolging van onze God, die het goede voor heeft met ieder mens.

Stem voor vrede
Een oud spreekwoord luidt: ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Jij kunt de oorlog in Oekraine niet stoppen, maar je kunt wel stemmen. Jouw stem bepaalt mede wie het voor het zeggen heeft in onze stad. Geef die stem aan eerlijke, betrouwbare mensen die goed willen doen en hun stad een beetje mooier willen maken. Dat is wat jij op 16 maart kunt doen voor vrede in de wereld.

Labels: