Openhartig gesprek met bevlogen schooldirecteur

Foto Rodrigues - Schooldirecteur.jpg
Berneditha
Door Berneditha Rijssel - Omusuo op 16 januari 2020 om 21:29

Openhartig gesprek met bevlogen schooldirecteur

Alle kinderen moeten hun talenten kunnen ontwikkelen

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat kinderen optimaal hun talenten kunnen ontwikkelen in het onderwijs. Ook die kinderen die achterstanden hebben of uit kansarme milieus komen. Kinderen met een beperking of een probleem horen de zorg en begeleiding te krijgen die ze nodig hebben. Ik sprak daarover met Mevrouw Rodriques.

Mevrouw Rodrigues (Directeur Buitenhout College) heeft naar eigen zeggen de school en de kwaliteit daarvan op orde. Het Buitenhout College (BHC) in Almere-Buiten biedt onderwijs aan leerlingen met een BBL, KBL of TL niveau. 80% van de leerlingen heeft geen extra ondersteuning nodig, echter is er een groep van ongeveer 20% die extra zorg nodig heeft. Deze zorg probeert de school te bieden, maar kan soms ook te complex zijn. Op locatie is er een zorgcoördinator, orthopedagoog, stevig mentoraat systeem en een zorglokaal. Met kinderen die bijvoorbeeld spijbelen worden duidelijke afspraken gemaakt. 

Veiligheid scoort goed bij de ouder/kind enquêtes. Er is een systeem in werking waarbij leerling-stewards (aantal: 80), zorgen voor een leefbare sfeer in het gebouw. Er is geen acceptatie voor straatcultuur. Natuurlijk zijn er incidenten en de school neemt dan direct maatregelen. De school is een gemeenschap waar regels gelden en nagekomen moeten worden. 

Om het niveau van de leerlingen op peil te houden is er een huiswerkklas en wordt bijvoorbeeld het rekenonderwijs zoveel mogelijk geïntegreerd in alle lessen. De doorstroom na het BHC is vooral richting het MBO, maar ook naar de HAVO.Er is veel aandacht voor sollicitatietrainingen, leerwerktrajecten en stages. Niet ieder kind kan leren in een schoolse omgeving en dan bieden leerwerktrajecten een goede uitkomst. Op de MAVO/TL is er zelfs een debatclub. Voor ieder wat wils. 

Directeur Rodrigues heeft ook zorgen, omdat ze ervaart dat het aantal kinderen met sociaal-emotionele problemen toeneemt. De complexiteit van problemen wordt groter. Een gezonde thuissituatie is zo belangrijk voor kinderen! Haar oproep richting de gemeente is om meer oog te hebben voor deze leerlingen en hun ouders/verzorgers. Opvoedondersteuning is hard nodig. De organisatie hiervan dient juist uit heel Almere te komen, omdat kinderen uit de hele stad naar haar school komen. De ondersteuningsgelden vanuit de gemeente staan helaas altijd onder druk, dat is jammer omdat scholen dit zo hard nodig hebben. 

De school ervaart de armoede in de stad. Zo zijn er kinderen die thuis niet ontbijten en verder ook geen eten bij zich hebben voor de rest van de dag op school. Er heerst enorm veel schaamte bij deze kinderen, waardoor er niet openlijk gesproken wordt over problemen. De school probeert te helpen en heeft onder andere voorzien in laptops, mochten er kinderen zijn die geen laptop/laptoplening hebben. 

Al met al blijft directeur Rodrigues positief over haar leerlingen, ze hebben echt de toekomst. Als ze hun diploma halen en daarna doorstromen naar een MBO opleiding, ligt er een baan voor ze klaar. Denk aan de grote tekorten in de bouw, zorg, ICT etc. Leerlingen binnenboord en op het goede pad houden is haar wens. Ze koestert iedere leerling en leraar!  

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat kinderen optimaal hun talenten kunnen ontwikkelen in het onderwijs. Het is onacceptabel dat kinderen die achterstanden hebben of uit kansarme milieus komen minder onderwijskansen hebben dan hun leeftijdgenoten. Kinderen met een beperking of een probleem horen de zorg en begeleiding te krijgen die ze nodig hebben.