Noodopvang tijdens de corona crisis

Opvang tijdens corona.jpeg
Berneditha
Door Berneditha Rijssel - Omusuo op 4 april 2020 om 09:02

Noodopvang tijdens de corona crisis

Leonie Hofstra, eigenaar van kindercentrum de Kids Loods, biedt noodopvang aan kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in vitale beroepen. Juist in deze tijd is het van belang om kinderen een goede plek te bieden.

Leonie Hofstra, eigenaar van kindercentrum de Kids Loods, biedt nood opvang in de Bouwmeesterbuurt aan kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in vitale beroepen.  Onder normale omstandigheden vangt haar opvang ook kinderen op uit het speciaal onderwijs, kinderen met gedragsproblemen of ADHD. Vanaf 16 maart 2020 zijn de scholen en dagverblijven dicht in Nederland door de corona maatregelen die genomen zijn door het kabinet. Voor veel (alleenstaande) ouders zorgde dit voor paniek en onrust. Vooral voor kwetsbare gezinnen komt deze maatregel extra hard aan. Raadslid Berneditha Rijssel-Omusuo ging hierover in gesprek met Leonie Hofstra om een beter beeld te krijgen van de toegestane noodopvang die haar kindercentrum biedt in tijden van corona crisis.

Sinds 15 maart 2020 staat de wereld op zijn kop. En ook voor het kindercentrum zijn vanaf die datum chaotische tijden aangebroken. Communiceren met de ouders, de gemeente, personeel, leveranciers etc is opeens intens. De helft van haar personeel zit thuis sinds de crisis. En niet alle kinderen mogen meer gebruik maken van de opvang, alleen nog de kinderen waarvan de ouders in vitale beroepen werken. Leonie omschrijft haar kindercentrum als bijzonder. Bij haar opvang mogen kinderen zijn wie ze zijn, hun rugzakje mag af. Een groot deel daarvan is thuis met alle gevolgen van dien. Ze missen hun structuur, hun ritme, hun vriendjes, hun tweede thuis. Het is prettig dat het kindercentrum een plek is voor ontspanning, een plek waar je onbezorgd kind kan zijn en gezien wordt. Leonie mist alle kinderen enorm en is ook bezorgd, vooral nu de maatregelen verlengd zijn tot 28 april 2020. Ze houdt haar hart vast, omdat ze verwacht dat door de crisis situaties thuis kunnen ontploffen. De hulpverlening werkt met aangepaste dienstverlening om het corona virus te beheersen. Haar hoop is dat er spoedig een oplossing wordt gevonden voor deze crisis en dat ze daarna alle kinderen weer mag knuffelen.

Het gesprek met Leonie Hofstra heeft mij geraakt. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat er oog is voor kwetsbare kinderen, vooral nu zij niet naar school kunnen. Voor heel veel kinderen is school of het kindercentrum de plek waar ze de zorgen van thuis kunnen vergeten. Door ‘social distancing’ kunnen kinderen ook niet naar andere vertrouwde personen of naar opa en oma. De zorgen die ik heb zal ik delen als raadslid met de medewerkers van het stadhuis. Daarnaast ben ik enorm dankbaar voor het geweldige werk dat het kindercentrum de Loods biedt in Almere.