Zomaar een week

Huiselijk geweld 2.jpg
Erna
Door Erna Tolkamp - de Vries op 21 november 2019 om 06:12

Zomaar een week

Erna Tolkamp geeft inzicht in haar afgelopen week. Een week vol mooie ontmoetingen maar ook met politiek zwaar weer.

Maandag : fractie vergadering tussen de een en twee uur, bemoedigd worden door de opening en gebed om wijsheid en alles wat we nodig hebben,  terugkijken, in full speed de onderwerpen voor de komende Politieke markt doornemen, elkaar tips en denkrichtingen geven,  een onderwerp doorspreken voor meningsvorming en strategie, werkbezoeken verdelen en luisteren naar de ontwikkelingen binnen Raad en College.

Dinsdag een mooi gesprek met Saskia Schurman: ik heb haar al een aantal keren ontmoet oa bij de overhandiging van de Inclusie Agenda. Zij functioneert oa als ervaringsdeskundige GGZ en OCO. Het gesprek kwam op de noodzaak van erkenning voor hoger opgeleide  en gekwalificeerde inwoners met een psychiatrische achtergrond: op welke  manier zou het bedrijfsleven deze groep kunnen erkennen, aannemen en hen een arbeidsklimaat gunnen en creëren, zodat zij als volwaardige werknemer kunnen functioneren. Ik ga hierover navraag  doen en kom dan weer bij haar terug.

Woensdag en donderdagmorgen: voorbereiden van de politieke markt

Donderdag middag: bezoek aan het Oranjehuis waar vrouwen met hun kinderen na huiselijke geweld worden opgevangen na een traject, waarbij zorgvuldig naar de ernst van de situatie wordt gekeken en weloverwogen een vervolg wordt ingezet met als doel: de veiligheid van de vrouwen en hun kinderen, waarbij herstel van relaties zeker tot de mogelijkheden behoort en trainingen naar zelfstandig wonen hier onderdeel van uit maken. Ik kwam ook nog een paar CU collega’s tegen uit Huizen, altijd leuk!

Donderdag avond politieke markt, ik zat bij het Ronde Tafel gesprek over de doorontwikkeling van de wijkteams, wat goede informatie opleverde  van de VMCA, Mee en de Schoor,  voor het komende agendaverzoek over dit onderwerp.  De voorgenomen bezuinigingen baren alle drie de organisaties, erg  veel zorgen. Verder bij 2 moties die teruggetrokken werden. We hadden een moeilijke avond: de PvdA trok zich terug uit de coalitie met de wethouder, na een verklaring van geen vertrouwen in verdere samenwerking van de VVD namens de coalitie.

Daarna heerlijk weekend met even kijken naar  de agenda voor de komende fractievergadering,  Publiek verantwoorden van Leger des Heils,prima en twee moties inzake stikstof ,dus even overleggen….

En dan is het weer maandag……