Roelie Bosch

Inmiddels mag ik voor een 3e periode van 4 jaar raadslid zijn voor de ChristenUnie. Dat vind ik een hele eer en ik vervul die rol ook met veel plezier.
 
Laat ik eerst even iets over mezelf vertellen. Mijn man Ronald en ik zijn in 1990 in Almere komen wonen, inmiddels dus bijna 25 jaar. We hebben 3 kinderen in de tienerleeftijd. Toen de kinderen groter werden heb ik weer een studie opgepakt en nu ben ik bezig met mijn Bachelor Psychologie. Wij zijn lid van de evangelische gemeente Parousia Almere en dat zijn we net zo lang als we in Almere wonen. Ik heb bij diverse organisaties in het bestuur/raad van toezicht gezeten, o.a. Agapè en de EBS Oase hier in Almere. Op dit moment ben ik landelijk voorzitter van het platform voor evangelisch onderwijs PEON.
 
Nadat ik eerst actief ben geweest in het bestuur van de kiesvereniging, ben ik sinds 2001 bij de actieve politiek betrokken. Eerst als fractieassistent, sinds 2006 als raadslid en fractievoorzitter.
De ChristenUnie past heel goed bij mij. Het omzien naar elkaar (naastenliefde), de aandacht voor duurzaamheid (rentmeesterschap) en het hanteren van waarden en normen (uit de Bijbel) zijn daar voorbeelden van.
 
Als ChristenUnie hebben we één zetel in de gemeenteraad. Dat is niet veel, maar één stem kan het verschil uitmaken tussen het al dan niet aannemen van een voorstel.
Die verantwoordelijkheid hoef ik gelukkig niet alleen te dragen. We hebben een mooie ploeg mensen die samen de fractie vormen en daar achter staan nog meer mensen die samen de ChristenUnie zijn!
 
Mijn speciale aandacht gaat de komende tijd naar de sociale kant van Almere. Als gemeente worden we verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, voor de Participatiewet en veel zorgtaken komen naar de gemeente in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Dat is een mooie uitdaging! Ons uitgangspunt is dat voorkomen daarbij beter is dan genezen. Tot slot vinden we het belangrijk om te investeren in het jongerenwerk, met mensen die de taal spreken en een hart voor jongeren hebben!
 
Heeft u vragen, tips of anderszins? Ik hoor het graag! U kunt mij bereiken via rbosch@almere.nl of 06-46212443.