Nieuws

De woonvisie van Almere

Wonenvrijdag 26 juni 2020 17:10 Bij de behandeling van de langverwachte Woonvisie mocht Kees Hendriksen namens de fractie het woord voeren. Hij heeft daarbij diverse onderwerpen aangesneden zoals: wachtlijsten, inkomenseisen die verhuurders vragen, bouwen voor de buurt en participatie. Daarnaast is er specifiek aandacht gevraagd voor kleinere lokale projectontwikkelaars en de woonwensen van jongeren. In de vervolgbespreking worden ook een amendement en motie over deze onderwerpen besproken. lees verder

Kerken in de buitenlucht

image2 (5).jpegwoensdag 24 juni 2020 08:50 Fractievoorzitter Hans van Dijk is geïnterviewd door omroep Flevoland samen met Mark de Boer van Rafaël Almere over de vragen die de fractie heeft gesteld aan het college over de mogelijkheid van 'Hagenpreken'. lees verder

Gelijke monniken...

PHOTO-2020-06-19-20-05-28.jpgzaterdag 20 juni 2020 08:41 De fractie van de ChristenUnie is van mening dat de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) geldt voor alle Almeerders en dat in de APV niet een groep apart  benoemd hoeft te worden. In het ... lees verder

ChristenUnie wil hagenpreek

hagepreek.jpgdonderdag 18 juni 2020 22:47 Naar aanleiding van vragen van enkele leden op de ALV van afgelopen dinsdag, heeft de ChristenUnie fractie schriftelijke vragen gesteld over diensten in de openbare ruimte. Zogenaamde hagenpreken. lees verder

Almere, stad zonder racisme

Ally tegen racisme 3.pngdinsdag 16 juni 2020 21:54 ChristenUnie Almere heeft naar aanleiding van de demonstratie op zondag 14 juni jl. een ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’ ingediend. Doel van de motie is om een breed maatschappelijk gesprek op gang te brengen, en concreet iets te veranderen wat bijdraagt aan het welzijn van elke Almeerder. lees verder

Doorgaan met Floriade heeft meer voordelen

Floriade-Almere-2022.pngdinsdag 09 juni 2020 21:00 Fractievoorzitter Hans van Dijk heeft tijdens de extra ingelaste raadsvergadering het standpunt van de ChristenUnie toegelicht. lees verder

ChristenUnie twijfelt over Floriade

floriade-plattegrondvrijdag 05 juni 2020 19:00 Een meerderheid van de Almeerse gemeenteraad lijkt ervoor te kiezen om door te gaan met de Floriade. De ChristenUnie is er echter nog niet uit. lees verder

Christenunie blijft hoopvol vooruit kijken

Hans van Dijk.jpgzaterdag 30 mei 2020 15:03 Donderdagavond leverde fractievoorzitter Hans van Dijk een bijdrage aan de bespreking van de Perspectiefnota. lees verder

Motie voor opvang kinderen aangenomen.

vluchtelingen 624x270woensdag 20 mei 2020 19:45 De ChristenUnie is mede indiener van een motie die oproept om gehoor te geven aan de noodkreet van Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland om net als in andere steden mee te werken aan de mogelijke opvang van kinderen uit de vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. lees verder

Denk mee over Armoede

platzakzaterdag 16 mei 2020 12:38 Dinsdag 26 mei organiseert de ChristenUnie Almere weer een focusgroep. Rond het thema Armoede komen professionals en ervaringsdeskundigen samen om zorgen, kansen en kennis te delen. lees verder