Hans van Dijk

Hans van Dijk, is getrouwd en vader van twee kinderen. Met zijn gezin gaat hij zeer graag naar Maranatha Ministries Flevoland. Sinds de oprichting is hij lid van de ChristenUnie en voor deze partij heeft hij al in diverse functies mogen werken.

Hij woont een groot aantal jaren in Almere en is werkzaam als makelaar. Deze functie is niet alleen zijn werk maar ook zijn passie (naast politiek). Hij ervaart bijna dagelijks hoe mooi onze stad is en ook hoe divers. Maar hij ziet ook de knelpunten.

Vandaar dat hij blij is dat de ChristenUnie zich wil inzetten voor een stad waarin we Bouwen aan een gezonde toekomst. Een stad waarin we de komende jaren veel woningen (laten) bouwen voor alle mensen; van starter tot senior. Maar ook wil hij zich inzetten voor een stad waar het goed ondernemen is en een stad waar voldoende werk is voor iedereen. Werken aan een nog mooiere Almere, waar het goed is om te wonen, te werken, te recreëren, naar school te gaan, kortom op een gezonde manier te leven.

Hij is er van overtuigd dat het belangrijk is om de christelijke boodschap in de gemeentelijke politiek te laten horen. Christelijke politiek is ook op gemeentelijk niveau en op alle beleidsterreinen een noodzaak dat hebben de afgelopen jaren wel laten zien.