Sport en onderwijs huisvesting naar een hoger niveau in Almere

Basisschool de Ark
Berneditha
Door Berneditha Rijssel - Omusuo op 4 december 2021 om 07:41

Sport en onderwijs huisvesting naar een hoger niveau in Almere

Op donderdag 2 december 2021 sprak de gemeenteraad over het raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan (IHP) PO, VO en (V)SO) en het raadsvoorstel Almere, Sportstad vol betekenis. Raadslid Berneditha Rijssel-Omusuo was bij deze besprekingen aanwezig en heeft hierover een blog geschreven.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Ik woon met veel plezier jarenlang in Almere samen met mijn gezin. Onze kinderen zitten op de middelbare school en hierdoor ben ik goed bekend met het onderwijssysteem en de schoolgebouwen in deze stad. Een schoolgebouw is een belangrijke plek voor leerlingen en het onderwijspersoneel. In het Integraal huisvestingsplan onderwijs wordt de enorme uitbreidings- en vernieuwingsopgave opgave beschreven, zowel qua planvorming als financieel.

Unicum

Het was de eerste keer dat de gemeenteraad dit onderwerp besprak en ik ben het college dankbaar dat de uitdagende opgave inzichtelijk is gemaakt. Almere is inmiddels 45 jaar oud en heeft daarom voor het eerst te maken met schoolgebouwen die aan renovatie of vervanging toe zijn. De ChristenUnie maakt zich zorgen over scholen die te maken hebben met o.a. slechte ventilatie of hevige lekkage bij regen. Het is belangrijk dat gebouwen toekomstbestendig, energie zuinig en flexibel genoeg zijn voor de gewenste vernieuwing van het onderwijs.

Oudste basisschool in Almere

Tijdens de politieke bespreking was er één inspreker, namelijk mevrouw Kuiper-Douma. Zij is directeur van de Ark in Almere-Haven, de oudste basisschool in Almere. De directrice deelde een schrijnend verhaal over de staat van de school. In het huisvestingsplan behoort de Ark tot één van de scholen die prioriteit (renovatie en/of nieuwbouw), echter pas in 2026. Maar dat is ongewenst, aangezien er vele mankementen zijn die leiden tot klachten van o.a. ouders. Meerdere raadsleden zijn het eens dat de Ark eerder aan de beurt dient te komen en hiervoor zijn we in gesprek met de wethouder Onderwijs. Daarnaast is er binnenkort een coronaproof werkbezoek om de school te bezoeken. De bespreking kunt hier terugzien.

Sporten is gezond!

Sporten is gezond en goed voor iedereen! Ik ben regelmatig aanwezig bij sportverenigingen, sportclubs en openbare sportplekken om in gesprek te gaan. Daarnaast ben ik jarenlang sportvrijwilliger geweest. Hierdoor ben ik goed bekend met de sportvoorzieningen in Almere en de impact van de corona maatregelen. Sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders hebben fors geïnvesteerd in een veilige corona proof setting om te sporten en er wordt gewerkt met strikte protocollen. Complimenten daarvoor!

Almere, sportstad vol betekenis

Tijdens de politieke bespreking ging de raad met de wethouder Sport in gesprek over de nieuwe sportnota: ‘Almere, sportstad vol betekenis’. Instemming wordt gevraagd over twee centrale ambities:

1. Almere is één grote sport- en beweegaccommodatie;

2. In Almere kan iedereen sporten en bewegen.

De ChristenUnie is blij met deze ambities en waardeert de inzet van de wethouder om sport in Almere naar een hoger niveau te tillen.

 

 56790E08-37B9-4A7F-BCD3-60A37C5C1B17

 

Sporten voor iedereen

Sporten geeft plezier en het leveren van een persoonlijke prestatie geeft een gevoel van trots. Sporten en bewegen zorgt voor verbinding en is goed voor onze gezondheid. Maar helaas zijn er nog altijd te veel Almeerders met overgewicht. En hoewel de sportdeelname in Almere iets hoger ligt dan het landelijke gemiddelde is het aandeel mensen dat sport bij een vereniging juist relatief klein. Ik heb de wethouder gevraagd hoe hij dit percentage wilt verhogen in samenwerking met sportclubs.

Daarnaast is er in Almere ook sprake van sportarmoede. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere is enorm belangrijk, aangezien zij contributie/lesgeld betalen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld. Echter is dit fonds maar voor jongeren t/m 17 jaar. Ik heb hier vragen over gesteld aan de wethouder en hij heeft aangegeven dat er een onderzoek komt naar een fonds voor de leeftijd daarboven.

Meer waardering voor vrijwilligers

Ik hoor regelmatig dat sportclubs in Almere onder druk staan door het tekort aan vrijwilligers en afname van leden. Dit is helaas een landelijk probleem, echter heb ik in mijn bijdrage aandacht gevraagd voor de professionele begeleiding en meer waardering voor vrijwilligers. De wethouder bevestigde dat door meer waardering en goede begeleiding er vrijwilligers behouden kunnen worden. Sportaanbieders kunnen voor ondersteuning een beroep doen op de gemeente. Klik hier voor meer informatie.

De bespreking kunt u hierterugzien.

Labels: , ,