Gideonsbende temidden van struisvogels

Wietproef NEE- langwerpig.jpg
Kees2.jpg
Door Kees Hendriksen op 29 augustus 2019 om 13:29

Gideonsbende temidden van struisvogels

Er kwam deze week verbazingwekkend nieuws naar buiten. Almere is één van de 10 gemeenten die uitgekozen zijn om mee te gaan doen met het experiment Staatswiet.[1] Een bizar experiment uit de koker van D66.

Op kwaliteit gecontroleerde wiet wordt legaal geleverd aan coffeeshops. Men denkt door het experiment te kunnen laten zien dat de criminaliteit zal teruglopen. Ook zou het beter zijn voor de volksgezondheid wanneer er gecontroleerd kan worden op de kwaliteit van de cannabis. Rokers maken we het leven zuur, maar blowen is geen probleem. We leven in een vreemde wereld. Afgelopen week werd duidelijk dat in Canada, bij een soortgelijk initiatief, de criminaliteit juist heftiger geworden is.[2] En eveneens deze week kwam de Telegraaf met allerlei stevige feiten uit een gelekt rapport, waarin het verband tussen drugs en geweld nog weer eens helder naar voren kwam.[3]

De Almeerse gemeenteraad heeft met grote meerderheid het idee omarmd om mee te doen met dit experiment. De Almeerse ChristenUnie uiteraard niet. Wij zien niets in dit heilloze plan. In onze ogen werkt dit alleen maar meer criminaliteit in de hand, is het slecht voor onze jeugd en de volksgezondheid en kost het veel te veel gemeenschapsgeld. Overigens waren er meer individuele raadsleden en fracties niet overtuigd van dit plan. In eerste instantie wilden D66, GroenLinks en Respect Almere de gemeente kandidaat laten stellen voor zowel gereguleerde verkoop als de wietteelt. De teelt heeft men op het laatste moment uit de motie gehaald omdat men anders geen meerderheid zou halen.

Dat het experiment er nu daadwerkelijk lijkt te komen is vreemd. Een voorwaarde vanuit het ministerie is dat alle coffeeshops in de gemeente meedoen. Maar dat lijkt in Almere vooralsnog niet te lukken. Eén van de drie wil namelijk niet, eentje wel en de andere twijfelt over de haalbaarheid van deze pilot.[4] Al voor de zomer schreef onze Burgermeester in een brief aan de raad: “Net als andere grote gemeenten zien wij hier een risico op een verschuiving naar illegale verkooppunten om alsnog in deze vraag te voorzien, met alle nadelen op het gebied van veiligheid, overlast en leefbaarheid van dien.”[5] Hij doelt daarmee op het feit dat het assortiment van de Staatswiet beperkter zal zijn dan het huidige assortiment. Verder deelt de Burgermeester mee dat dit experiment Almere waarschijnlijk een miljoen euro gaat kosten. Ja, u leest het goed: één miljoen! Tot slot, nog een citaat uit de brief: “Daarnaast zal de druk op de politiecapaciteit naar verwachting toenemen, terwijl de politiecapaciteit gelijk blijft. Dit betekent dat minder capaciteit voor onze stad beschikbaar zal zijn om in te zetten voor het overige reguliere politiewerk.” Duidelijk verhaal. Een heel goed argument om er niet aan te beginnen. En toch lijkt het er wel te komen.

Te midden van deze struisvogelpolitiek probeert onze fractie het goede te zoeken voor onze stad. We staan niet snel op de barricade met spandoeken en geschreeuw, maar geven wel duidelijk aan waar we voor staan. De ChristenUnie kenmerkt zich door in alle redelijkheid een inhoudelijke discussie te voeren, haar idealen hoog te houden en op zoek te gaan naar verbinding. Of er nou wel of niet Staatswiet naar de stad komt, wij maken ons druk voor goede zorg, een oplossing voor het lerarentekort en de woningnood, effectieve jeugdhulp en een duurzame groene stad. Daar gaan we voor in dit nieuwe seizoen! Als kleine Gideonsbende, in de wetenschap dat velen voor ons bidden. Dat gebed hebben we heel hard nodig, want er staan belangrijke onderwerpen op de planning en er zullen weer moeilijke beslissingen moeten worden gemaakt. Bid je mee?

Gods zegen.

Kees Hendriksen

Labels: