Samen Recht Doen!

IMG-20190629-WA0001.jpg
Berneditha
Door Berneditha Rijssel - Omusuo op 2 juli 2019 om 09:51

Samen Recht Doen!

Elk jaar organiseert de ChristenUnie een congres voor bestuurders. Het thema voor dit jaar: Samen Recht Doen. Raadslid Berneditha Rijssel-Omusuo was hierbij aanwezig en doet kort verslag.

Recht doen zien we als rode lijn terug in de Bijbel. Recht doen, trouw betrachten en nederig de weg gaan van jouw God (Micha 6:8). 

Senator Mirjam Bikker en Corinnne Dettmeijer spraken over de hedendaagse mensenhandel. Erik Dannenberg (Divosa) sprak over het belang van exclusie naar inclusie. Diverse themapleinen over het preventie akkoord, jeugd, water, landbouw, mensenhandel en veiligheid werden goed bezocht door de aanwezigen. 

De ChristenUnie ziet uitdagingen tegemoet en ging hierover met de bestuurders het gesprek aan. Denk aan de energietransitie, ondermijning en het vergroten van diversiteit binnen de partij. 

Als ChristenUnie willen we de zorg voor de schepping verbeteren. In Nederland staan te veel mensen aan de zijlijn. Door onder andere de snelle digitalisering  van de overheid vinden veel burgers het lastig om contact te leggen met instanties. De participatiewet pakt slecht uit voor mensen met een beperking. Veel burgers voelen zich niet gehoord en dit zien we terug in hun stemgedrag.  

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Iedereen telt mee en is waardevol. Ieder mens is belangrijk voor God. Laten we naar elkaar omkijken, oog hebben voor de mensen die de door de samenleving worden weggekeken. Kunnen we net als Jezus zijn die Bartimeüs de hand reikte? Het verhaal in de Bijbel omschrijft hoe iedereen Bartimeüs had afgeschreven, maar Jezus nam de tijd voor hem. Prachtig! Samen kunnen we echt recht doen!