Maidenspeech van Berneditha Rijssel - Omusuo

Stadhuis Almere
Berneditha
Door Berneditha Rijssel - Omusuo op 22 juni 2018 om 08:00

Maidenspeech van Berneditha Rijssel - Omusuo

Donderdagavond tijdens de Politieke Markt op het stadhuis in Almere, mocht raadslid Berneditha Rijssel-Omusuo voor de eerste keer een speech ('maiden speech') verzorgen in de raadzaal.
Haar bijdrage over de jaarrekening 2017 is te lezen via deze link.

In de voorbereiding op de tekst hebben wij gekeken naar wat de Bijbel, een voor de ChristenUnie belangrijke bron van inspiratie, zegt over financiën. De consequente boodschap van de Bijbel over het beheer van geld vertelt ons dat we er wijs mee om moeten gaan.

Wegens de afwezigheid van fractievoorzitter Hans van Dijk, die voor de viering van zijn 30-jarig huwelijk op vakantie is, mocht Berneditha de honneurs waarnemen.

Voorzitter, in het algemeen is de jaarrekening door de fractie van de ChristenUnie positief ontvangen. Financieel gezien staat Almere er beter voor. Na enkele jaren met weinig tot geen structurele financiële ruimte voor nieuw beleid, is die ruimte er nu wel.

Bij de besteding van de toekomstige financiële middelen ligt de nadruk onder andere op stadsvernieuwing, gezond in Almere en goud in Almere. De ChristenUnie kan zich goed vinden in deze prioriteiten.

Vanavond behandelen we op een vernieuwende manier een voor vele moeilijk doorgrond baar boekwerk. Onze fractie ziet uit naar het verder digitaal toegankelijk maken van de financiële stukken, waardoor de inwoners van Almere op een meer verdiepende wijze in de financiën van de gemeente kunnen kijken. Dit zal hopelijk zorgen voor meer betrokkenheid en burgerparticipatie.

Voorzitter, in de voorbereiding op deze avond hebben wij gekeken naar wat de Bijbel, een voor de ChristenUnie belangrijke bron van inspiratie, zegt over financiën. De consequente boodschap van de Bijbel over het beheer van geld vertelt ons dat we er wijs mee om  moeten gaan.

Met gezonde financiën kan de stad dus goed en wijs worden bestuurd. Wat dat betreft levert de jaarrekening goed nieuws. Nu de crisis voorbij is, zien we dat terug door winst op de verkoop van grond. Bijna 33 miljoen! Het is wijs dat het college dit geld en het positieve resultaat van 4 miljoen, in het reservepotje van de gemeente stopt.

Ondanks alle goede punten, hebben we ook zorgen over de jaarrekening 2017. Namelijk het grote bedrag (7,9 miljoen) wat nog wordt gereserveerd om werkzaamheden af te ronden. Het kan toch niet zo zijn dat alle genoemde projecten door gebrek aan inzet van derden niet in 2017 zijn uitgevoerd. In het eerdergenoemde bedrag zit een bedrag van 2,5 miljoen aan groot onderhoud en beheer en onderhoud wat “meegenomen” moet worden door allerlei oorzaken naar het nieuwe jaar. Voorzitter het beheer en onderhoud is zeer belangrijk voor Almere vanwege de leefbaarheid van onze mooie stad. Als motivatie geeft u bijvoorbeeld aan:” dit komt door capaciteitsproblemen bij de aannemer” (groot onderhoud), verder, en ik citeer; “door daling van het aantal medewerkers bij de gemeente en de Tomingroep is het niet gelukt om alle werkzaamheden uit te voeren, hierdoor is de ambitie om het schoonniveau naar een hoger niveau te krijgen niet overal in de stad gerealiseerd” einde citaat. Ook in het sociaal domein zijn er meerdere miljoenen niet uitgegeven. Denk hierbij aan o.a. aan de businesscase BUIG.

Dit is spijtig, want de ChristenUnie wilt zich graag inzetten voor een Almere:

  • Waarin iedereen meetelt
  • Waar we zorgen voor wat kwetsbaar is
  • Waar men aangenaam kan leven
  • Een duurzaam en groen Almere waarin we gezond kunnen wonen
  • Een stad waar voldoende werk en kansen zijn
  • Een veilige stad

Voorzitter, ik kom tot een afronding, de tijd ontbreekt om er op dit moment dieper op in te gaan maar wij doen een dringend beroep op het nieuwe college om achterstanden in uitvoering in te halen en het geld uit te geven waar het voor bedoeld is.

Wij wensen het college, de raad en alle andere betrokkenen daarbij “Liefde voor Almere” en Gods Zegen toe.

Dank U wel.