Resultaten

Periode 2006-2010

>>>>    Enkele resultaten van de ChristenUnie in Almere   <<<<
Politiek is lange termijn werk en resultaat van meerdere partijen!
Redactie:  Bestuur Kiesvereniging Almere

Isolatie in Almere Poort

Isolatie in Poortdinsdag 27 januari 2009 21:13 De ChristenUnie in Almere vreest dat de huizen in Almere Poort onvoldoende geïsoleerd worden en daardoor onnodig veel energie verbruiken.
Het nieuwe stadsdeel krijgt restwarmte van een centrale in Diemen. Daardoor krijgen de woningen automatisch een hoog energielabel toegekend. Projectontwikkelaars en bouwers zouden daardoor niet meer worden aangemoedigd om extra isolatie in de woning aan te brengen. lees verder

De ontwikkelingen in Almere Hout Noord

Flevolanddonderdag 10 juli 2008 20:39 Hoeveel vrijheid geef je aan het college?
Als het aan de ChristenUnie ligt niet te veel.
Almere Vandaag noteerde de vraag en het antwoord! lees verder

Bescherming vrije zondag

maandag 07 april 2008 16:45 In het program van de ChristenUnie wordt gepleit tegen verruiming van zondagsopenstelling van winkels, om ruimte te houden voor collectieve rustbeleving, ongestoorde kerkgang en het onderhouden van relaties en sociale contacten. Wat kwam daar van terecht. lees verder

Stadsloods helpt bij huisvesting kerken.

vrijdag 15 februari 2008 00:00 Begin 2006 bleek dat er in Almere te weinig mogelijkheden waren voor religieuze gemeenschappen om vergaderruimten te kopen of te huren, Inmiddels is dat behoorlijk verbeterd. lees verder

ChristenUnie in 2e Kamer 'op de bres voor Almere' (Grote Stedenbeleid).

CynthiaOrtega kleindinsdag 04 december 2007 00:00 De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet niet alleen investeert in het aanpakken van problemen in de krachtwijken, maar ook in preventie om wijkverloedering in o.a. Almere tegen te gaan. Lees over de motie van Cynthia Ortega en de positieve reactie van de minister lees verder

Het kan verkeren

donderdag 30 november 2006 00:00 In 2005 was er geen meerderheid te vinden in de gemeenteraad om een aantal spelregels af te spreken over Almeerse gemeentelijke hulp bij buitenlandse rampen. Een jaar later lag dat heel anders en werd alsnog een voorstel van de ChristenUnie aangenomen. lees verder

Extra geld om Migranten meer bij de politiek te betrekken

migrantendonderdag 29 juni 2006 00:00 Op initiatief van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad besloten om dit jaar 30.000 euro extra beschikbaar te stellen om nieuwe Nederlanders meer bij de lokale politiek te betrekken. Daarnaast is dit bedrag bestemd om de maatschappelijke deelneming te bevorderen.
lees verder