(tussen haakjes) 21: Herfstvakantie in de politiek - Hypocrisie 3 - Hypocrisie 4 - Dutch Utopia

dinsdag 09 november 2010 12:14

Herfstvakantie in de politiek
betekent niet dat er helemaal geen interessante zaken zijn op dit terrein. In de email-nieuwsbrief die de Raadsgriffie verspreidt bijvoorbeeld, wordt regelmatig aandacht geschonken aan nieuwe raadsleden. De afgelopen week was dat de heer Ron Dubbelman, een van de sterren aan het plaatselijke PVV-firmament. Bij het lezen van zijn politieke filosofie bekroop mij een onweerstaanbaar verlangen naar de tijd dat de PVV daadwerkelijk de meerderheid zal hebben veroverd in land en stad en het dus niet langer bij gedogen hoeft te laten, maar echt zal kunnen (moeten) gaan regeren. Ik kan haast niet wachten tot een politiek van absoluut minachtende en negatieve aanpak van de maatschappelijke problemen ons terug zal brengen naar het verloren paradijs van een allochtoonvrij vaderland, verlost van linkse hobby’s, bodemloze putten, stijgende lasten, ondoorzichtig financieel beleid, beroepswerklozen, ex-gedetineerden, drugsverslaafden, wethouders die hier niet willen wonen, multiculprojecten, dure ambtenaren, dure adviseurs, subsidie gestuurde brei- en andere hobbyclubs en vooral achterkamertjespolitiek. Behalve terug naar het paradijs gaan we dan tegelijk ook nog vooruit naar de hemel op aarde voor de hardwerkende, chronisch zieke of oudere  Nederlander. 

In die hele litanie mis ik eigenlijk maar één ‘linkse hobby’: de schuldhulpverlening. De reden daarvoor zal niet liggen in de omstandigheid dat meneer Dubbelman daar zijn dagelijks brood mee verdient, maar omdat dit een maatregel is voor hardwerkende Nederlanders die ‘buiten de eigen schuld om in een uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen’. 

Mocht het ooit zover komen met de PVV en lopen zij dan vervolgens in zeven sloten tegelijk vanwege hun voorkeur om ‘af te wijken van de gebaande paden’, dan kunnen wij in elk geval niet zeggen, dat wij ‘buiten de eigen schuld om’ in die uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen. Dat is alvast weer meegenomen.

 


 

Hypocrisie 3
Dat er opschudding is ontstaan over recente voorvallen van ‘seksueel misbruik van kinderen’ is terecht, maar als de commotie plaatsvindt in de linkse en liberale sectoren van de samenleving, klinkt dit geluid ook een beetje vals. Het is nog geen halve eeuw geleden dat het in die kringen bon ton was om niet alleen vrije seks tussen volwassenen, maar ook pedofilie, zoal niet te promoten, dan toch te vergoelijken. Herinnert u zich nog de psychiater Maas? De PvdA-senator Brongersma, veroordeeld pedofiel, die voor de VARA de gelegenheid kreeg zijn afwijking te promoten? De VVD-er Ed Nijpels die als Kamerlid betoogde dat leeftijd geen criterium moest zijn om een seksuele relatie aan te gaan en de Haagse Post die in een artikel publiceerde dat kinderen het beste in seks kunnen worden ingewijd door pedofielen?
Deze massage van de gemoederen leidde ertoe dat in 1991 de ondergrens waarop je als volwassene seks mocht hebben met jeugdigen werd verlaagd naar 12 jaar (in 2003 weer teruggebracht naar 16 jaar). Maar, toen er tegen het einde van de vorige eeuw over werd gesproken om het bezitten van kinderporno strafbaar te stellen, waren het woordvoerders van de PvdA, D66 en GroenLinks die vonden dat particulieren toch eigenlijk niet vervolgd mochten worden voor het bezit van kleine hoeveelheden kinderporno. Er zou eens kunst tussen kunnen zitten….. 

Nogmaals, het is goed dat de maatschappij tot bezinning begint (NB!) te komen op het gebied van seksuele relaties, maar het past partijen die hun best hebben gedaan ons in het seksuele slop te drijven niet, om over dit onderwerp hoog van de toren te blazen. Het zou ze eerder sieren als ze zouden erkennen dat hun eigen inzet een bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van een klimaat waarin de persoonlijke seksuele bevrediging belangrijker is dan welke andere consideratie ook en dat ze tot het inzicht zijn gekomen dat een ongeremd promiscue samenleving een groter en reëler gevaar voor onze maatschappij oplevert dan de nachtmerries van Wilders c.s.

 

  


 

Hypocrisie 4
Maar daar kunnen we nog wel even op wachten, denk ik, als ik lees dat een aantal Kamerleden tot in zijn/ haar ziel geschokt is over de anti-abortusbrief van hulpbisschop De Korte. “Walgelijk’’, reageerde VVD Tweede Kamerlid Jeanine Hennis. “Je zal maar onvruchtbaar zijn of een miskraam hebben gehad’’ (wat zo’n reactie met abortus te maken heeft, is me een raadsel). PvdA-Kamerlid Jetta Klijnsma, die de petitie in ontvangst had genomen, liet weten dat ze zich “natuurlijk niet’’ kan vinden in het standpunt van de hulpbisschop (waarom ‘natuurlijk niet’? Ik heb altijd de indruk gehad dat het natuurlijk was dat een zwangerschap afgesloten werd met de geboorte van een nieuw leven). En ook D66 reageert afwijzend op de brief met de plastic foetus. “Het recht van de vrouw om te kiezen voor abortus vergelijken met moord en de doodstraf is smakeloos’’, zegt D66-Kamerlid Pia Dijkstra. “Een kind ongewenst geboren laten worden is een heel slecht begin van een leven. De keuze daarover is wat mij betreft aan het individu en aan niemand anders.’’
Nee, een kind voortijdig, ongevraagd en opzettelijk dood geboren laten worden, dat is pas een goed begin van het leven! Dat een ongeboren kind ook een individu is, zullen we natuurlijk nooit erkennen, want dan zouden we hem/haar ook moeten vragen of hij/zij geaborteerd wil worden. We zullen ook nooit weten of hij/zij misschien de politicus zou zijn geworden die werkelijk met vernieuwende gedachten zou zijn gekomen, in plaats van zich gedachteloos te laten inkapselen in de conservatieve linksliberale abortus- en homolobby. 


 

 

 

Dutch Utopia
In de herfstvakantie hebben mijn vrouw en ik deze tentoonstelling in het Singer Museum bezocht en het heeft ons goed gedaan dat er zoveel Amerikaanse kunstenaars rond het begin van de 20e eeuw zich op Nederland als onderwerp geworpen hebben. Maar achteraf bezien is het geen expositie die ik mijn vrienden van de PVV zal aanbevelen, want alle vrouwen op de schilderijen dragen hoofddoeken, kapjes, oorijzers of hoeden (als ze heel progressief zijn) en rokken tot op de grond, terwijl verreweg de meeste mannen baarden dragen. Om het helemaal erg te maken speelt godsdienst ook nog een belangrijke rol in het leven. Nee, ik weet wel zeker dat Wilders’ Dutch Utopia er heel anders uit gaat zien. 


  

 

WK voetbal
Als Nederland en België de organisatie van het WK-voetbal 2018 krijgen toegewezen, zal het kabinet Rutte wetswijzigingen indienen om de FIFA volledige belastingvrijstelling te kunnen geven. Als het niet zo’n ordinaire uitdrukking was, zou ik zeggen dat mijn broek ervan afzakt. In een tijd waarin de overheid moet bezuinigen op alle fronten en probeert de burger financieel af te slanken met behulp van de kaasschaaf, gaan we belastingvrijstelling verlenen aan een internationale club van sportbobo’s? Het is te zot voor woorden en ik hoop dan ook dat het parlement in lachen zal uitbarsten als de minister van volksgezondheid, welzijn en sport (NB!) met dit voorstel op tafel komt. Als er iets is dat minder meerwaarde levert aan de volksgezondheid, het welzijn, en echte sportbeoefening en meer kost dan wereldkampioenschappen voetbal, wil ik dat graag horen. En als het nu nog maar bleef bij het fiscale verlies dat we gaan lijden; er zal ook geïnvesteerd moeten worden in de bijzondere en algemene infrastructuur (voetbalstadions, wegen, hotels, parkeergelegenheid, etc), maar waarschijnlijk net niet in zaken die werkelijk nodig zijn, zoals de ontsluiting van Almere. We laten de extra inzet van menskracht om de veiligheid van jan-en-alleman te garanderen maar even buiten beschouwing. Ik zou graag zien, dat het parlement, alvorens een beslissing te nemen, zal eisen dat alle rechtstreekse, indirecte en mogelijke kosten uitgesplitst en gemotiveerd worden verstrekt en afgezet tegen de verwachte opbrengsten. Deze prognoses mogen niet afkomstig zijn van de FIFA of de ontwerpers van de Betuwelijn of de Noord-Zuid metrolijn in Amsterdam. 

Het is onvoorstelbaar dat horden politici tegenwoordig in opstand komen zodra maar een piepje gehoord wordt uit Brussel, terwijl we van ons lidmaatschap (en meebeslissingsrecht) van de EU aantoonbaar voordeel hebben (gehad); niet alleen financieel, maar ook op het terrein van de mensenrechten, maar dat ze zich wel gewillig laten uitkleden door een stel arrogante sportbaronnen die denken dat de wereld om voetbal moet draaien.
Als de puur financiële redenen voor het parlement nog niet voldoende zijn kan het ook nog eens bijkomende factoren in overweging nemen. Iedereen kan bijvoorbeeld weten dat WK’s bijzondere aantrekkingskracht uitoefenen op criminelen en ander ‘tuig’. Iedereen kan ook weten dat een aanzienlijk smaldeel ‘voetballiefhebbers’ vooral komt met het (bij)oogmerk de bloemetjes eens lekker buiten te zetten en zal wegblijven als hier het Zweedse prostitutieregime wordt ingevoerd. Dat betekent dus dat we tot de WK problemen als prostitutie en mensenhandel niet serieus kunnen aanpakken, want we willen onze allochtone gasten toch niet teleurstellen.
Over extra fileproblemen zullen we maar niet praten, want de hardwerkende Nederlander moet wat voor de eer van het gastheerschap van een WK overhebben. Het parlement zou misschien wel kunnen vragen wat het betekent voor de breedtesport in ons land, als we het geschatte fiscale verlies in eigen land zouden inzetten, of wat het oplevert als dat geld gebruikt wordt om minder te snijden in de voorzieningen voor gezinnen, sociaal zwakkeren, ouderen en gehandicapten om maar een paar andere doelgroepen van beleid te noemen.
 
Wat mij betreft moet het parlementariërs die met zo’n voorstel instemmen, verboden worden nog ooit de uitdrukking ‘economische crisis’ in de mond te nemen, maar als ik lees dat het Holland Belgium Bid beweert dat de Nederlandse regering al voor 100 % achter hun kandidatuur staat, vraag ik me af of die race al niet gelopen is. Realiseert men zich wel dat het om een sport gaat, een maatschappelijk randverschijnsel op het niveau van petjeballen, zaklopen, ringsteken en kleiduivenschieten, waarvan het alleen verschilt in de mate van hoogmoedswaanzin die men daar vertoont en de schandalige prijzen die beoefenaars op dat niveau kunnen bedingen? Het afschaffen van WK’s zou een weldaad zijn, vanwege het positief-negatieve effect dat dit zal hebben op de salarissen van de spelers. 

Laten we beginnen een voorbeeld te nemen aan de publieke opinie in Nieuw Zeeland, die uiterst kritisch heeft gereageerd op de manier waarop de premier de verfilming van De Hobbit naar zijn land heeft proberen te halen. Hij deed dat onder meer door aanpassing van wetgeving om te voorkomen dat de film buiten NZ zou worden opgenomen. Bij de Hobbit gaat het dan nog om een product dat ook na de opnamen voor miljoenen mensen plezier oplevert, terwijl er geen hond meer geïnteresseerd is in de opnamen van een WK  nadat de winnaar eenmaal bekend is. Ik zou zeggen dat we gewoon het Verenigd Koninkrijk moeten steunen om het WK in huis te halen. Voor Nederlanders die er toch met alle geweld bij willen zijn, ligt het vlak om de hoek. Al zouden we het alleen maar doen, omdat ze dan hun hooligans thuis kunnen houden. We kunnen natuurlijk ook overwegen het WK als ontwikkelingshulp aan Burkina Faso te geven. Dan doen we iets voor een ander waar we in elk geval zelf beter van worden.


  

 

Dubbele paspoorten
Het lijkt me dat we een anoniem meldpunt voor dubbele nationaliteit moeten instellen. Misschien kan het gecombineerd worden met het meldpunt jachtincidenten dat de Partij van de Dieren (nog zo’n club waarvan je alleen lid kunt zijn als je niet tot de doelgroep behoort) heeft ingesteld, want in tijden van crisis moet je samenwerking zoeken waar die gevonden kan worden. Er schijnen meer dan een miljoen Nederlanders te zijn met twee of meer paspoorten (Friese paspoorten niet meegerekend), dus elke goedwillende burger heeft er wel een paar in zijn omgeving wonen. Terwijl we al die onbetrouwbare landgenoten turven, kan Wilders op zijn gemak bedenken welke maatregelen het kabinet Rutte moet nemen om een einde te maken aan dit schandaal. 

Toch komt het, tegen deze achtergrond, merkwaardig over dat Wilders ineens voorstander is geworden van het bijvoeren van grote grazers in de Oostvaardersplassen. Zou hij echt niet weten dat een groot deel van die doelgroep van beleid (heckrunderen en konikpaarden bijvoorbeeld) van allochtone afkomst is en dat de meesten zelfs niet eens één paspoort bezitten?   


 

 

Zo schrijdt de integratie voort….
Eén zwaluw maakt nog geen zomer en evenmin maakt één hoofddoekje op de ijsbaan aan het Schipperplein een Nederlands Hijabteam op de Olympische Winterspelen, maar iedereen zal toch moeten erkennen dat je dit 50 jaar geleden niet zag en dat er dus sprake moet zijn van voortschrijdende integratie.

 

Jelte Huizenga
ChristenUnie raadslid 2006-2010

 

« Terug