Reactie op berichtgeving over woon-werkverkeer kosten wethouder Ed Anker

Ed Ankerdinsdag 25 februari 2014 18:15

Om een correct overzicht te geven van de situatie, geven wij hieronder enige informatie over de reiskosten van dhr. Ed Anker.

Toen Ed Anker door ons in begin 2012 gevraagd is om als ChristenUnie/CDA wethouder in Almere voor de resterende 2 jaar van deze raadsperiode wethouder te zijn, zochten we naar iemand met verbindingskracht en ervaring in de politiek. We kwamen uit bij Ed Anker, die beschikbaar was en volledig voldeed aan het profiel dat we opgesteld hadden, behalve dan dat hij niet in Almere woonde. Zijn kwaliteit en inzet voor Almere is onbetwist en dat geldt niet alleen voor de volle breedte van de raad, maar ook in de stad is men positief over zijn houding en inzet.
We wisten dat het niet realistisch was om hem te vragen voor 2 jaar naar Almere te verhuizen (een jong gezin met uitbreiding op komst en ook zijn vrouw werkt in Den Haag). Maar duidelijk bij de start was dat, mocht deze tussenperiode verlengd worden met een volgende 4 jaar, hij bereid moest zijn om naar Almere te verhuizen. Daar heeft hij zich overigens altijd toe bereid verklaard.
Uiteraard zijn er dan reiskosten, maar de berichten in de krant zijn eenzijdig en niet correct. Hieronder geven we graag inzicht in de situatie.
De situatie m.b.t. Ed Anker is als volgt: de kosten per jaar voor Ed Anker aan woon-werkverkeer zijn € 50.000. Daar zitten ook alle doorberekeningen in, bv. de vaste lasten van het vervoer. Overigens maakt hij geen gebruik van een pensionkostenregeling.
De ChristenUnie en het CDA zijn niet ongevoelig voor het kostenaspect. Daarom is destijds ook gekozen om af te zien van 1 fte aan ondersteuning. De nieuwe situatie kost de gemeente Almere uiteindelijk minder dan de vorige situatie en levert een jaarlijks positief saldo op van circa 50.000 euro.
Dan het ethische aspect. Is het juist dat wethouder Anker in een auto van de gemeente reist? Wij vinden van wel. De reistijd is namelijk hierdoor werktijd geworden. Het maakt het mogelijk om telefoongesprekken te voeren, stukken te lezen e.d. Reizen met de trein kan ook, maar maakt het eerste niet mogelijk. Daarnaast is de tijd een factor. Met de huidige situatie is het mogelijk om lange intensieve dagen te maken, wat anders niet kan.
Hieronder vindt u een overzicht dat de gemeente opgesteld heeft.
Inschatting kosten woon-werk-verkeer wethouder Anker
Periode 01-05-2012 tot 31-12-2013: € 86.011 (= € 50.000 per jaar)
Het vervoer gaat in principe met de dienstauto die gereden wordt door een chauffeur. Tenzij de dienstauto niet beschikbaar is. Dan wordt gebruikt gemaakt van een taxi op basis van een raamcontract (met relatief voordelig tarief). De in de bijlage opgegeven kosten bestaan voor een groot deel uit vaste kosten (afschrijving dienstauto's en loonkosten chauffeurs) die, op basis van het aandeel in de totaal gereden kilometers, zijn omgeslagen naar de wethouders.

Het gebruik van de dienstauto stelt de betreffende wethouders in staat om lange intensieve dagen te maken voor de gemeente Almere. De ‘compliance officer’ is op de hoogte van de wijze waarop met het gebruik van de dienstauto wordt omgegaan en wordt bij twijfel geraadpleegd.
De kosten zijn incl. het leeg heen òf weer rijden van de dienstauto om respectievelijk in en van Den Haag te komen. In de praktijk wordt getracht deze ritten zo goed mogelijk te benutten voor andere bestuurders. Daar is in dit overzicht geen rekening mee gehouden.
Geen rekening is gehouden met de carpoolmomenten met wethouder Duivesteijn. Deze zijn in onderstaand overzicht volledig toegerekend aan wethouder Anker.
Aandeel afschrijvingskosten dienstauto's € 18.536
Brandstofverbruik € 5.432
Inzet Chauffeurs € 35.365
Taxiritten* € 25.982
* Indien dienstauto's bezet zijn, verrekening op basis van een raamcontract
Declaraties km's eigen auto / ov € 696
Totaal € 86.011

« Terug