En we zijn van start!

Fractie.jpgzaterdag 23 april 2022

We zijn al weer ruim een maand op weg sinds de laatste campagne activiteiten en de verkiezingen. Na een spannende verkiezingsavond waren we dankbaar dat we met 2 zetels in de raad mogen blijven. Na weken campagne voeren in de stad, zijn we nu druk aan het werk in het stadhuis. We nemen u graag mee in wat we allemaal hebben gedaan sinds de verkiezingen.

De ochtend na de verkiezingen volgde gelijk de eerste fractievergadering. We hebben Hans van Dijk als fractievoorzitter benoemd en samen de eerste dingen doorgesproken. Hans van Dijk, Roelienke van der Snoek, Kees Hendriksen en Efraïm Hart vormen de nieuwe fractie voor de komende vier jaren.

 HansvanDijkRoelienkevanderSnoek-1060KeesHendriksen-1060EfraimHart-0847

De eerste week na de verkiezingen stond vooral in het teken van administratieve dingen regelen. En van 2 studiedagen, met enerzijds veel informatie en workshops, maar ook werkbezoeken.
De eerste dag hebben we alle vier een stadsdeel bezocht en zijn we rondgeleid langs diverse initiatieven in de stad. De tweede dag stond in het teken van onderwerpen die de komende tijd onze aandacht vereisen zoals bijvoorbeeld beheer en onderhoud en het huizentekort. Iedereen kwam enthousiast terug, vol energie om de komende jaren verder te bouwen aan onze stad. En dat gaan we doen samen met u!
 
We zijn, naast dat de politieke markten weer zijn begonnen, als fractie samen met het bestuur in gesprek over hoe we als team samen aan de slag gaan. Niet alleen als fractie en bestuur, maar ook hoe we meer mensen hierbij kunnen betrekken. De komende tijd hopen we u er meer over te kunnen vertellen.
 
En we vinden het fijn als u ook de komende tijd betrokken blijft bij ons werk. Op deze site van de gemeente wordt elke vrijdag de agenda voor de politieke markt gepubliceerd. Mocht u een onderwerp zien waar u vragen of tips over hebt, neem dan vooral contact met ons op. Onder het kopje Fractie ziet u welke portefeuilles bij wie ondergebracht zijn en binnenkort zullen we de achterliggende pagina’s ook helemaal bijwerken. En nu de Coronaregels niet meer nodig zijn, kunt u de politieke markt als bewoner ook weer bezoeken. We hopen u daar te zien, u bent van harte welkom bij de besprekingen en in onze fractiekamer.
 
Nu is voor ons het mei-reces aangebroken. Die zijn we ingegaan nadat de perspectiefnota is gepresenteerd afgelopen donderdag. Dus naast een beetje uitrusten van een intensieve tijd, gaan we de komende tijd ons hier over buigen. Cijfers, perspectiefnota én ChristenUnie-speerpunten moeten worden samengevoegd tot concrete plannen en wensen. En die nemen we dan mee in de onderhandelingen voor het nieuwe stadsbestuur die ook in de komende weken plaats zullen vinden.
 
In de laatste fractievergadering mochten we de woorden horen uit 2 Korinthe 5:14. Bid u met ons mee dat we vanuit Zijn liefde mogen spreken en handelen?  
 
 

« Terug