Roelie Bosch kandidaat-wethouder namens de ChristenUnie

zitje stadhuismaandag 11 juli 2022

Hier vindt u de presentatie van kandidaat-wethouder Roelie Bosch.

Het heeft mij als inwoner van onze mooie stad geraakt dat wij helaas als bestuur van de stad
geconfronteerd zijn met een groot financieel gevolg door tegenvallende bezoekersaantallen bij de
Floriade.
Het college waar ik deel van uit maakte heeft, ten behoeve van het belang van de stad, er alles aan
gedaan om van de Floriade een succes te maken. Dat is in financieel opzicht niet gelukt. Er is
uiteindelijk geen ander orgaan dat hiervoor politiek gezien verantwoordelijk gehouden kan worden.
Daarom zijn wij als college collectief afgetreden.
Tegelijkertijd ervaar ik niet dat ik als persoon verantwoordelijk ben voor de ontstane situatie.
Ik heb begrip voor de verwarring die dat geven kan, dat het als een trucje gezien kan worden.
Niettemin was het dat niet, het was een daad die uiting gaf aan de zwaarte van de situatie van dat
moment.
Het gevolg is dat ik op dit moment als afgetreden wethouder op de lopende zaken pas, zonder met
sturing te komen die politiek gevoelig is.
Ik ben door mijn fractie gevraagd om opnieuw wethouder te worden in het nieuwe college, omdat zij
vertrouwen in mij als persoon hebben om resultaten te behalen m.b.t. de uitdagingen in mijn
beoogde portefeuille.
Als ik het vertrouwen van de raad krijg om voor de komende 4 jaar weer die politieke sturing te
mogen geven, dan doe ik dat met alle inzet, inzicht en enthousiasme die ik had en heb, om de
belangen van de stad en haar inwoners op de beste manier mogelijk te behartigen.


Roelie Bosch

« Terug