Nieuw coalitieakkoord -BOUWEN AAN EEN GEZONDE TOEKOMST-

coalitieakkoord ondertekening.jpegmaandag 11 juli 2022

Vol overtuiging en met grote dankbaarheid heb ik maandag 11 juni, namens de fractie, mijn handtekening
gezet onder het nieuwe coalitieakkoord.

Sinds de verkiezingen op 16 maart is er heel veel gebeurd.
De verkiezingsuitslag maakte het proces van coalitievorming niet gemakkelijk.
Uiteindelijk was het advies van de informateur om met 7 partijen (VVD – D66 – SP – PvdD – Leefbaar Almere –
ChristenUnie en het CDA) verder te praten over een akkoord.
Deze zeven partijen vertegenwoordigen een zeer brede afspiegeling van onze gemeenteraad (links – rechts en
middenpartijen). Daarnaast werd, door het betrekken van SP en Partij voor de Dieren, ook voldaan aan onze
wens om het coalitie – oppositie verdeling uit de vorige periode te doorbreken.
Er volgde 111 dagen van zeer intensieve en constructieve gesprekken waarin ik samen met wisselend, Aldrik
Dijkstra en Roelie Bosch, aan de onderhandelingstafel mocht zitten. We hebben tijdens deze onderhandelingen
Gods leiding, kracht en inzicht mogen ervaren en waren een goede aanvulling op elkaar.
En nu is het er!!!!
- BOUWEN AAN EEN GEZONDE TOEKOMST-
Dat is de titel van het akkoord en de titel dekt ook zeker de lading.
Ik raad u aan om het akkoord goed te lezen en u zult zien dat het een zeer sociaal, duurzaam en groen
programma is, dat helemaal aansluit bij onze opdracht tot rentmeesterschap en onze wens om vanuit Gods
liefde om te zien naar elkaar.
Wij zijn dankbaar dat onze inbreng heeft geresulteerd dat er voor de voorkoming en bestrijding van
mensenhandel de komende 4 jaar 1 miljoen euro beschikbaar komt.
Ook komt er een toevoeging aan het relatie/scheidingsloket, specifiek gericht op relaties en is daarvoor 1.7
miljoen beschikbaar.
Voor ons erg belangrijk omdat wij ervan overtuigd zijn dat als er goede begeleiding is tijdens een periode van
(mogelijke) scheiding, de problemen hierdoor kleiner blijven. En misschien zelfs opgelost kunnen worden en het
beroep op de jeugdzorg dan kan worden verkleind.
Daarnaast komt er geld beschikbaar om de juiste huisvesting voor studentenverenigingen te faciliteren.
Dit is belangrijk omdat Almere ook gelukkig steeds meer een studentenstad wordt.
Het is te veel om op te noemen in dit korte overzicht, maar niet onbenoemd mogen blijven:
Meer (tijdelijke) woningen in de sociale sector, meer geld voor Positieve gezondheid, een fonds om mensen te
helpen met hun schuldenlast, dierenwelzijn en duurzaamheid hebben een prominente plaats etc etc.


Wij zijn blij dat Roelie Bosch bereid is terug te keren als “onze” wethouder. Met als portefeuille;
 jeugd(hulp) en gezin
 Primair en voortgezet onderwijs
 Sluitende aanpak zorg en onderwijs
 Welzijn
 Wijk- en buurtgericht werken (vanuit welzijn en leefbaarheid)


Het is voor de continuïteit van de stad belangrijk om ervaren wethouders te hebben in het college. Met haar
goede staat van dienst, kennis en ervaring in haar vakgebied en haar netwerk zijn wij blij dat Roelie zich
opnieuw wil inzetten voor Almere.
Ik wil het bestuur, de fractie en u als leden danken voor uw gebed, steun en advies in de afgelopen periode en
zie uit naar een mooie nieuwe periode van vier jaar waarin wij mogen bijdragen aan een gezonde toekomst van
Almere.


Hans van Dijk
Fractievoorzitter ChristenUnie Almere

« Terug