Welzijnskader en wijkbudget

presentatie wijkbudgetdonderdag 07 oktober 2021

De bespreking van het Welzijnskader heeft een heleboel reacties losgemaakt in de stad.

Verschillende organisaties nodigden raadsleden uit om met eigen ogen te zien en te ervaren hoeveel er in de stad wordt gedaan door stichtingen en bewonersinitiatieven. Zelf ben ik (Erna) toen bij een groenproject in de Kruidenwijk geweest; Zulke enthousiaste vrijwilligers, die er alles aan doen om hun buurt zo te maken, dat mensen er graag (blijven) wonen in een sfeer van omzien naar elkaar en hun omgeving. 

Begin juli dienden de PVV en D66 een amendement in om het wijkbudget te schrappen en wij zijn blij dat we hier tegen hebben gestemd. Het amendement werd helaas wel aangenomen. Tot onze spijt moeten wij toegeven dat de buurtinitiatieven hierin niet gekend zijn en niet meegenomen zijn in dit proces. 
Het heeft een storm van reacties ontketend: protesten, een petitie, een tour langs een aantal projecten om duidelijk te maken wat de gevolgen hiervan zijn voor de vrijwilligers, de inwoners, de stad...

Begin oktober kwam er een motie van dezelfde partijen om in de programmabegroting te vragen om herstel van het wijkbudget. Voor de bespreking hiervan organiseerden de buurtinitiatieven een tentoonstelling in de ontmoetingsruimte op het stadhuis.
Onderstaand filmpje is daar gemaakt.

« Terug