Tijdelijke woningen Annapark

Wonendonderdag 08 juli 2021

Na veel onderzoek is de locatie Annapark uitgekozen voor de bouw van 200 tijdelijke woningen voor een periode van 15 jaar.

Het voorstel is om deze woningen toe te wijzen aan  beginnende leerkrachten, bewoners uit wijken om het park heen en kwetsbare mensen uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en jongeren die uit een 24-uurs setting komen.

Afgelopen week hebben 6 insprekers hun bijdrage geleverd met een  mening hierover.

Er werden heel veel zorgen geuit, met name wat betreft de laatst genoemde groep: zorgen om overlast, drugsgebruik, sociale druk op de wijken er omheen en veiligheid.

Aan de ene kant begrijpen wij die zorgen, maar als ChristenUnie hebben wij hier een duidelijk standpunt over: door deze mensen van een woning te voorzien, krijgen zij de kans om met de nodige begeleiding (wat is vastgelegd in een convenant met o.a. 2 woningcorporaties) om hun leven weer op de rails te krijgen en een volwaardig lid van de maatschappij te zijn. 

« Terug