Zorgen over drukte bij Afdeling Burgerzaken

PHOTO-2021-07-07-11-04-49.jpgdonderdag 08 juli 2021

Drukte bij Afdeling Burgerzaken
De afdeling Burgerzaken verricht een dienstverlenende en wettelijke taak op het gebied van registratie van belangrijke persoonsgegevens. Burgers kunnen hier terecht voor het aanvragen van bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen en huwelijksceremonies. 
Naar aanleiding van signalen uit de stad en gesprekken met Almeerders, kwam raadslid Berneditha Rijssel-Omusuo er achter dat het enorm druk is bij de afdeling Burgerzaken. Hierdoor komt de kwaliteit van de dienstverlening onder druk te staan, met o.a. lange wachttijden als gevolg.

Schriftelijke vragen
Op 22 juni jl. heeft Berneditha schriftelijke vragen gesteld aan het college over de situatie bij de afdeling Burgerzaken. De vragen zijn op 6 juli 2021 beantwoord. Echter zijn de antwoorden zorgelijk, omdat het college onder andere aangeeft: ‘De versoepelingen hebben sneller dan verwacht plaatsgevonden. De impact hiervan heeft ons overvallen. Op veel plekken binnen de afdeling worden extra maatregelen getroffen zoals bij antwoord op vragen 2 en 5 geschetst. De impact is vooral groot, omdat de versoepelingen samenvallen met de zomerperiode wat traditioneel al de drukste periode van het jaar is voor Burgerzaken.’

Er zijn verschillende instrumenten die raadsleden kunnen inzetten om hun taken uit te voeren. Via deze instrumenten worden raadsleden in staat gesteld het beleid van het college van Burgemeester en Wethouders controleren. Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. Het college dient deze schriftelijke vragen van raadsleden binnen dertig dagen te beantwoorden.

Vervolgstappen
De afdeling Burgerzaken dient het publieke belang. De ChristenUnie hecht waarde aan goede dienstverlening. De zorgen zijn naar aanleiding van de beantwoording van het college alleen maar toegenomen. Berneditha is uitgenodigd voor een werkbezoek aan de afdeling Burgerzaken om in gesprek te gaan met de medewerkers en de nieuw aan te stellen procesadviseur. Deze procesadviseur krijgt de opgave om zaken op orde te krijgen en te sturen op verbetering van de kwaliteit en verminderen van werkdruk. Volg onze sociale media kanalen om op de hoogte te blijven van het vervolg en het werkbezoek.

Zie hier de link naar de schriftelijke vragen en de beantwoording.

Omroep Flevoland en Almere Deze Week hebben aandacht besteed aan dit onderwerp. Zie hier de links:
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/242705/wachttijden-afdeling-burgerzaken-nog-niet-voorbij
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/240630/christenunie-wil-opheldering-over-lange-wachttijden-bij-afdeling-burgerzaken
https://www.almeredezeweek.nl/article/details/christenunie-stelt-vragen-over-wachttijd-burgerzaken

« Terug