In roerige tijden samen vastberaden vooruit!

foto bijdrage Hans december 2020.jpgmaandag 12 april 2021

Beste leden en volgers van de ChristenUnie Almere,
Ook de afgelopen maanden waren weer bijzondere maanden.
Nog steeds heeft Nederland te maken met de Corona Pandemie en hebben ook heel veel van onze leden dit in hun (zeer) nabije omgeving ervaren. Familieleden die ziek waren of kwamen te overlijden. Ondernemers die hun levenswerk zagen afbrokkelen of zelfs helemaal afgebroken werd. Ouderen die het bezoek enorm missen. Kerken die nog steeds op “alternatieve” en vernieuwende wijze bij elkaar moeten komen. Als fractie leven wij enorm met u allemaal mee en mag u weten dat wij ook veel voor u bidden.🙏
Gelukkig mogen wij weten dat er een God is die voor ons zorgt en in Zijn woord zegt:
“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (math. 11:28)
En ik hoop dat ook u daaruit u kracht mag putten; hoe moeilijk u het ook heeft, God is er om naar u te luisteren en u rust, kracht en troost te geven.
In maart waren ook de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ik ben dankbaar dat de ChristenUnie haar 5 zetels heeft mogen behouden en dat wij ook in Almere een behoud van stemmen hebben gehouden. Na deze verkiezingen is er natuurlijk veel gebeurd wat op zijn zachtst gezegd geen schoonheidsprijs verdient.  Ook mij zijn hierover veel vragen gesteld en ik was “blij” met de verklaring van Gert-Jan Segers. Als u mij volgt op facebook heeft u kunnen lezen wat mijn verklaring is geweest. Ik vind dat wij als Almeerse fractie staan voor de belangen van de inwoners van Almere met de normen en waarden die God ons heeft gegeven in Zijn woord. Vanuit die normen en waarden en in de overtuiging dat wij moeten staan voor eerlijkheid en rechtvaardigheid sta ik volledig achter de beslissing van Gert-Jan Segers en de Tweede Kamer fractie van de ChristenUnie.
Maar na deze verkiezingen is ons vizier alweer gericht op woensdag 16 maart 2022 !!!
Dan zijn er de voor ons zeer belangrijke Gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur heeft (en in de laatste ledenvergadering zijn zij ook benoemd) een selectie- en programmacommissie samengesteld. Vanuit de fractie heeft Kees Hendriksen zitting in de programmacommissie. Ik ga er van uit dat wij samen met u tot een mooi, vernieuwend, werkbaar en echt ChristenUnie programma kunnen komen. Mocht u suggesties hebben schroom dan niet om met ons in contact te komen.
Natuurlijk is ook de selectiecommissie begonnen met haar werk. Zij zijn op zoek naar U !!!
  • U die altijd wel een mening heeft over hoe het moet gaan in Almere
  • U die graag zou willen meepraten over de toekomst van Almere en haar inwoners
  • U bent lid van de ChristenUnie 
  • Etc. Etc.
Ik zou zeggen, wacht dan niet langer en stuur een email naar het bestuur en ga praten met de selectiecommissie. De ChristenUnie Almere bent U!!!

« Terug