Gelijke monniken...

PHOTO-2020-06-19-20-05-28.jpgzaterdag 20 juni 2020

De fractie van de ChristenUnie is van mening dat de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) geldt voor alle Almeerders en dat in de APV niet een groep apart  benoemd hoeft te worden.

In het huidige voorstel van het college is dit wel het geval; men wil er expliciet de versterkte gebedsoproep in opnemen. De Fractie heeft daarom een amendement ingediend die, als het wordt aangenomen, er voor zorgt dat deze omissie wordt hersteld en de APV elke Almeerder (elke kerk of geloofsovertuiging) gelijke rechten en plichten geeft. 

Dit Amendement wordt op dit moment ook gesteund door D66 en zal op 30 juni in de gemeenteraad worden besproken. Klik hier voor de tekst van het amendement.

« Terug