ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over 'Groene daken op bushaltes'

Groene daken.jpgmaandag 19 augustus 2019

In navolging van diverse gemeenten als Utrecht, Nijmegen, Eindhoven en Haarlemmermeer stelt de ChristenUnie voor om de bushaltes te voorzien van groene daken om een aantal positieve effecten te bereiken. Hiervoor heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Het gaat hier om de volgende vragen:

  1. Is het college bekend dat in Utrecht, als eerste stad in Nederland, op grote schaal bushaltes vergroend worden met zogenaamde sedum daken?
  2. Is het college het met de ChristenUnie eens dat deze daken bijdragen aan een gezonde leefomgeving, en dat deze daken helpen bij het afvangen van fijnstof en zorgen voor biodiversiteit in de stad?
  3. Ziet het college mogelijkheden om groene daken en zonnepanelen te combineren op de bushokjes in Almere?
  4. Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor groene daken (indien mogelijk in combinatie met zonnepanelen) op bushokjes in onze gemeente en dit met de raad te bespreken? Zo ja, wanneer verwacht u dit onderzoek afgerond te hebben? Zo nee, waarom niet?

« Terug