Een gezond Almere vraagt om gezamenlijke inspanning

Focussessie Gezond in Almere.jpgwoensdag 26 juni 2019

Onder tropische omstandigheden vond gisteravond de focusgroep 'Gezond in Almere' plaats. Na een korte intro over de urgentie, vertelde Christian Wiedeman enthousiast over de vele maatschappelijke projecten van Almere City FC. Na zijn presentatie ontvouwde wethouder Marjan Haak-Griffioen de plannen voor een Almeers gezondheidsprogramma.

Urgentie.

Twee jaar geleden organiseerde de ChristenUnie een mini-conferentie over gezondheid in Almere. Destijds was mw. Meulenbroek van de GGD aanwezig. Zij wees ons op vier opvallende zaken, die we gisteravond hebben herhaald. 

  • Meer dan de helft van de Almeerse volwassenen heeft overgewicht.
  • Slechts 54% van de Almeerse volwassenen beweegt genoeg. 
  • Ongeveer 9% van de Almeerse jongeren (12-16 jaar) doet aan binge-drinking
  • Eenzaamheid scoort slecht in Almere. Maarliefst 11% van de Almeerse 65+ zijn (zeer) ernstig eenzaam. 

MVO Almere City FC.

Christian Wiedeman nam ons mee in de het programma Almere & the City. Hij gaf aan dat het voor een voetbalclub als Almere City FC van groot belang is om impact te hebben op de stad. Er is nog weinig historie. Er zijn nog weinig bestaande netwerken. Daarom nemen ze als ideaal platform het initiatief om groepen mensen en bedrijven met elkaar te verbinden. Zo worden bijvoorbeeld studenten aan senioren verbonden in het project 'alle routiniers verzamelen'. Daar hebben we wel hulp bij nodig, zegt Wiedeman. Zowel van de gemeente als van instanties. Hulp bijvoorbeeld bij het vinden van eenzame ouderen, hulp bij het vinden van mensen die ze willen vervoeren van en naar de wedstrijd. En hulp bij alle hulpvragen die daaruit voort komen. We kunnen het, maar zijn op zoek naar schaalbaarheid en support. Zie voor een overzicht van de projecten: https://almerecity.nl/almere-the-city/    

Gezondheidsprogramma Gemeente Almere.

Tot slot nam Marjan Haak-Griffioen het woord. Zij vertelde over de stappen die de gemeente doet om een ambitieus gezondheidsprogramma op te zetten. Eén van de prioriteiten van het coalitieakkoord. Daartoe is een programmamanager van de GGD Almere aangesteld. De inhoud van het programma is het resultaat van alles wat er al is en wat nog in het komende half jaar in de stad wordt opgehaald. De plannen volgen in het najaar. Wel is duidelijk dat de slagkracht niet uit het budget moet komen. Voor dit jaar is 0,1 miljoen euro en voor de volgende jaren 0,3 miljoen euro in de begroting opgenomen. De gemeente moet het dus hebben van netwerken en van bedrijven en instanties slim aan elkaar koppelen. Alleen met gezamenlijke inspanning wordt Almere gezonder. Gelukkig is daarbij veel te leren van Almere City FC en van andere steden en regio's. Voor inspiratie kijk op: https://www.allesisgezondheid.nl/  

Door de aanwezigen werden nog een aantal suggesties aan de wethouder meegegeven. Zo werd geopperd om vooral de gymleraren en buurtsportcoaches te betrekken bij het maken en uitvoeren van de plannen. Ook werd gevraagd of er door de gemeente niet strenger naar de vergunningsafgifte moet worden gekeken. Snackkarren op schoolpleinen is toch niet wenselijk? Verbieden is soms best lastig bleek uit het gesprek. De wethouder ziet vooral veel in het aanbrengen van positieve verleiding. De opening van de skillsgarden in Haven is daarvan een mooi voorbeeld. 

« Terug