UPDATE Focusgroep WONEN: 13 februari

Wonendinsdag 12 februari 2019

De focusgroep WONEN vindt plaats bij Flevo Makelaars (Westeinde 2a). De ChristenUnie in Almere wil bouwen aan betrokkenheid en verbinding met stadsgenoten. We willen horen wat er speelt en daarop kunnen inspelen. Eén van de manier om die verbinding te maken is via focussessies. Praat je mee?! Deze keer over de woonvisie Almere.

De focusgroep WONEN vindt in tegenstellnig tot eerdere berichten niet plaats bij woongroep Polter50+, maar bij Flevo Makelaars (Westeinde 2a). 

Fractievoorzitter Hans van Dijk is bij deze focussessie aanwezig. De avond begint om 20.00 uur. Ben je van plan te komen: geef je aanwezigheid door via bestuur@almere.christenunie.nl

INTRO op thema WONEN

Almere is gebouwd op idealen en biedt inmiddels al meer dan 40 jaar een bijzondere manier van wonen: een ideale woonstad met ruime, betaalbare woningen met de omringende natuur altijd dichtbij. Dat is bijzonder omdat ruim wonen in het groen hier voor meer mensen beschikbaar en betaalbaar is dan op veel andere plekken. De inwoners van Almere hebben de stad gemaakt tot wat zij is. Een stad waar we diversiteit koesteren, stad en natuur combineren en blijven innoveren.

De vraag die in een nieuwe woonvisie voorligt is hoe ook de kinderen van Almere (en kleinkinderen) kunnen blíjven genieten van het bijzondere van onze stad. Een tweede vraag is hoe we onze stad voorbereiden op de toekomst, op nieuwe kansen en uitdagingen.

  1. Hoe zorgen we dat onze woningen toegankelijk en betaalbaar blijven voor starters, ouderen, kleinere huishoudens en mensen met een lager en midden inkomen?
    • Hoe stimuleren we de doorstroming? Hoever willen we gaan in differentiatie in bestaande wijken, zodat mensen een woon carrière kunnen maken in de eigen vertrouwde omgeving of juist starten in wijken die nu eenzijdig (duur) zijn opgezet?
  2. Hoe stimuleren we “samen-leven” en innovatie op het gebied van volkshuisvesting?
    • Hoe bieden we voldoende woonruimte aan mensen die vanuit de zorg komen?
  3. Hoe verwezenlijken we onze doelen ten aanzien van duurzaamheid?
  4. Hoe zorgen we voor de gewenste stedelijke vernieuwing van Haven en Buiten en de verdichting van Centrum Stad? 

« Terug