Coalitiepartijen presenteren akkoord ‘Liefde voor Almere’

wethouders coalitie 2018-2022vrijdag 25 mei 2018

Vandaag hebben de coalitiepartijen VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hun akkoord 'Liefde voor Almere' gepresenteerd. In dit akkoord is te lezen hoe de partijen zich de komende jaren zullen richten op de opgaven waarmee Almere te maken zal krijgen. 

De coalitiepartijen zijn trots op het akkoord. Op 31 mei zal het akkoord worden toegelicht tijdens de raadsvergadering en op 7 juni zal het akkoord inhoudelijk worden besproken met de voltallige gemeenteraad. Iedereen is hierbij welkom.

Klik hier voor het akkoord.

« Terug