Kerstgroet van ChristenUnie Almere

Kerstgroet 2016zaterdag 24 december 2016

Beste vrienden,Het politieke jaar 2016 was een jaar met twee gezichten. We zijn blij en dankbaar met/voor de successen die we konden boeken door aangenomen voorstellen van de ChristenUnie om bv. extra geld beschikbaar te stellen voor het project Onderwijs met Wetenschap en Techniek, om te werken aan een Inclusieve samenleving met minder drempels voor hen met een beperking, en om een plek mogelijk te maken voor de herdenking van te vroeg geboren, niet levensvatbare kindjes, door een beeld te plaatsen op een openbare plek in Vlindertuin Inaya in Almere Buiten zodat ouders daar hun kindje kunnen herdenken. Dit zijn een paar voorbeelden, heel verschillend van aard, maar zo is het politieke werk wat we met veel plezier op ons nemen.

Daarnaast zijn er ook grotere ontwikkelingen. De ChristenUnie vindt het bv. belangrijk dat de overheid/politiek een dienstbare overheid is. Afgelopen maandag was Almere de gastheer van de afsluitende landelijke werkconferentie over MaakdeBuurt, over bewonersinitiatieven. Er valt nog een wereld te winnen, lang niet alles gaat goed, maar de gemeenteraad wil eraan meewerken dat we aansluiten bij de leefwereld van de bewoners (tenslotte zijn we ook zelf 'gewoon' bewoners!). Een voorbeeld is de motiemarkt waar inwoners en organisaties hun ideeën kunnen presenteren aan de gemeenteraad. We hoorden dat - wanneer hun voorstellen waren aangenomen - ze niet altijd goed geïnformeerd werden over de uitvoering ervan. Daarom hebben we bv. aangedrongen op betere communicatie en dit voorstel is aanvaard door de raad.

Aan het eind van het jaar bij de begrotingsbehandeling hebben we een 'tegenbegroting' ingediend, omdat we vonden dat er meer geld moest naar het Sociaal Domein, vooral naar Jeugd. Die heeft het niet gehaald, maar de raad ging wel met ons voorstel mee om extra geld voor de sociale wijkteams vrij te maken.


We zien uit naar komend jaar om daarin opnieuw mee te werken aan de bloei van de stad! Dat kunnen we niet alleen, allereerst weten we dat Gods leiding en zegen daar onmisbaar bij zijn, daar bidden we ook om. Daarnaast ervaren we dat we samen met jullie mogen werken aan deze stad die ons lief is. Daar danken we jullie voor!Mooie, gezegende Kerstdagen toegebeden en een liefdevol en bloeiend 2017!Fractie en bestuur ChristenUnie,

Roelie Bosch en Wiechert Knip

« Terug