Resultaten

Op onze website zijn we gedurende onze coalitiedeelname transparant over de resultaten die we weten te behalen. Hieronder vindt u een opsomming van resultaten waar we in meer of mindere mate aan hebben bijgedragen.

  • Er komt voorlopig geen coffeeshop in Almere Buiten. Het college van burgemeester en wethouders heeft geen goede locatie gevonden. Daar hadden we in het coalitieakkoord ook op ingestoken.(juli 2018)