Coalitieakkoord

In mei 2018 hebben de coalitiepartijen VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hun akkoord 'Liefde voor Almere' gepresenteerd. In dit akkoord is te lezen hoe de partijen zich de komende jaren zullen richten op de opgaven waarmee Almere te maken zal krijgen. Het akkoord bestaat uit een toelichting op 8 opgaven en een x-aantal beleidsterreinen. De 8 opgaven zijn:

  1. Floriade
  2. Verduurzaming
  3. Stadsvernieuwing
  4. Vestigingsklimaat
  5. Gezond in Almere
  6. Aanpak personen met verward gedrag
  7. (G)oud in Almere
  8. Wonen

De volledige tekst van het coalitieakkoord treft u hiernaast aan.