Coalitieakkoord

De ChristenUnie heeft op donderdag 6 februari een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd samen met D66, VVD, GroenLinks, Leefbaar Almere en het CDA. Het coalitieakkoord heeft de naam Een Frisse Start gekregen. In dit nieuwe akkoord is te lezen hoe de partijen zich de resterende 2 jaren zullen richten op de opgaven waarmee Almere te maken zal krijgen. Het akkoord bestaat uit een toelichting op 8 opgaven en een x-aantal beleidsterreinen. De 8 opgaven zijn:

  1. Floriade
  2. Verduurzaming
  3. Stadsvernieuwing
  4. Vestigingsklimaat
  5. Gezond in Almere
  6. Aanpak personen met verward gedrag
  7. (G)oud in Almere
  8. Wonen

De volledige tekst van het coalitieakkoord treft u hiernaast aan.