Kandidatenlijst 3 maart

 

1

 

Roelie Bosch

behaalde stemmen op 3-3-2010   1230

"Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ChristenUnie omdat deze partij mijn visie op burgerschap en vrijheid deelt. Samen leven in wederzijds respect, met rechten én plichten, is zeer waarde(n)vol, hier zet ook ik mij voor in!"

 
 

2  

Jelte Hoving

behaalde stemmen op 3-3-2010    271

 “Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ChristenUnie Almere, omdat het een Stabiele en Betrokken partij is!"

3  

Ronny Roseval

behaalde stemmen op 3-3-2010    124

"Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ChristenUnie Almere, omdat ik wil helpen om ervoor te zorgen dat het in Almere prettig wonen en werken is, ongeacht je afkomst en omdat ik geloof dat God’s woord daarvoor de beste basis is.  
4  

Jelte Huizenga

behaalde stemmen op 3-3-2010    58

"Ik heb me kandidaat gesteld omdat ik me graag wil inzetten voor een stad waarin het goed is te leven en omdat ik geloof  dat dit goede leven bevorderd wordt wanneer Bijbelse principes zoveel mogelijk weerklank vinden in het maatschappelijk leven."  
5   Tessa Ekelmans

behaalde stemmen op 3-3-2010    60
 “Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ChristenUnie Almere, omdat ik het belangrijk vind dat alle Almeerders mee kunnen doen en dat Almere een plaats is waar iedereen zich thuis voelt."  
6  

Marcel Benard

behaalde stemmen op 3-3-2010    39

 “Ik heb me kandidaat gesteld voor de ChristenUnie Almere, omdat ik me wil inzetten voor een veilig en sociaal Almere!”  
7  

Nadista Barron

behaalde stemmen op 3-3-2010    32

"Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ChristenUnie Almere, omdat ik pleit voor meer onderwijsmogelijkheden, meer steun en begeleiding van de jeugd in een voor iedereen veilige omgeving met economische kansen voor (jonge)ondernemers."

 

 

8  

Jan Otter

behaalde stemmen op 3-3-2010     85

Ik heb mij kandidaat gesteld namens de ChristenUnie in Almere, omdat wij in een vrij land als Nederland onze stem mogen laten horen. Christelijke politiek in een democratie is niet altijd even makkelijk, maar volgens mij probeert de ChristenUnie als partij zo dicht mogelijk bij de publieke bijbelse normen en waarden te blijven.  
9  

Rudy Liagre

behaalde stemmen op 3-3-2010     26

Als huisarts was ik reeds gemeenteraadslid in Gent (België), nu wil ik mij ook in Almere inzetten voor normen en waarden en strijden tegen moreel verval en intolerantie. Daarom koos ik voor de ChristenUnie.  
10  

Lloyd Ferdinand

behaalde stemmen op 3-3-2010    97

 "Ik heb mij kandidaat gesteld, omdat de ChristenUnie een hart heeft voor mensen, ongeacht hun geloof of afkomst."  
11  

Hans van Dijk

behaalde stemmen op 3-3-2010    15

"Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik er van doordrongen ben dat de koers van de ChristenUnie een zeer goede koers is en ik mij persoonlijk heel graag wil inzetten om
Christelijke politiek ook tastbaar te maken in de lokale Almeerse praktijk.
 
12  

Louis Cladder

behaalde stemmen op 3-3-2010    37

 "Ik heb mij kandidaat gesteld, omdat commentaar leveren niet goed is als je niet zelf bereid bent je in te zetten en zo een zoutend zout te zijn."  
13  

Henk de Groot

behaalde stemmen op 3-3-2010    41

"Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik daarmee de ChristenUnie wil ondersteunen.
Het is gemakkelijk om kritiek te hebben op het bestuur van de stad of de regering van het land. Maar het is beter de middelen die er zijn te gebruiken om een positieve invloed uit te oefenen op beslissingen die genomen worden. Daarom steun ik de ChristenUnie."
 
14  

Emöke Urban

behaalde stemmen op 3-3-2010    25

"Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ChristenUnie Almere, omdat ik mij betrokken en geinspireerd voel doordat in Almere de ChristenUnie als partij aanwezig is en telt!"  
15  

Rob Roosenboom

behaalde stemmen op 3-3-2010    20

 "Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ChristenUnie Almere, omdat we SAMEN aan een sterke en gezonde samenleving bouwen!"  
16

Lia Wilmans

behaalde stemmen op 3-3-2010    25

"Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ChristenUnie Almere, omdat ik mij herken in de christelijke basis van de partij."  
17

Marnix van Oord

behaalde stemmen op 3-3-2010    32

"Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ChristenUnie Almere omdat zij voor de inhoud gaan!"  
18  

Kees Tadema

behaalde stemmen op 3-3-2010     67

"Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ChristenUnie, omdat ik zo invloed kan uitoefenen met als doel dat Almeerders elkaar (meer)  gaan waarderen."19  

Peter van der Bijl

behaalde stemmen op 3-3-2010     16

 “Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ChristenUnie Almere, omdat ik ervan overtuigd ben dat het programma van de ChristenUnie heel veel voor de stad Almere kan betekenen!"  
20  

Wiechert Knip

behaalde stemmen op 3-3-2010     28

(tot 2328 stemmen)

 “Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ChristenUnie Almere, omdat ik er voor wil gaan, dat christenen in de politiek er zijn voor de bewoners van Almere, met name voor de hulpbehoevenden."