Piketpaaltjes (42)

pontmaandag 25 juni 2007 00:00

Daar moeten we het toch nog eens over hebben …., - De Tempeliers slaan weer toe, - Een waarschuwing voor schoenmakers, - Een spook waart door Europa,

Daar moeten we het toch nog eens over hebben ….
De Britse regering heeft de moed opgebracht om de schrijver Salman Rushdie te ridderen. Waarschijnlijk hebben ze gedacht: hij heeft ons al zoveel gekost aan beveiliging voor hemzelf en Britse bezittingen en onderdanen over de grens, dat dit er ook nog wel bij kan.
 
De vraag of Rushdie als schrijver deze eer heeft verdiend laat ik graag over aan literatuurcritici, want die zien soms dingen in schrijvers waar ik nooit opgekomen zou zijn.
De vraag of het verstandig is zoiets te doen, als je weet dat iemand in bepaalde, goed definieerbare kringen, als godslasteraar wordt gezien, zit ik wat dubbel in. Naar de ene kant neig ik ertoe te denken: moet je die mensen nu moedwillig provoceren, maar naar de andere kant ook: waarom zouden we moeten toegeven aan dwang om voor hun ideeën te buigen, omdat ze anders de boel kort en klein komen slaan?
 

Ik begrijp dat men in Iran en Pakistan, landen die elkaar overigens voor soennitische en shiïtische rotte vis uitmaken, eensgezind van mening is dat de beuk erin moet. In Pakistan zou zelfs een religieuze leider de titel Zwaard van de Islam aan Osama bin Laden hebben toegekend; als tegenhanger van de riddertitel van Salman Rushdie.
 
En weer heb ik de indruk, dat in Nederland de Islamitische koepels oorverdovend zwijgen en daarmee zonder protest de notie lijken te accepteren dat het in koelen bloede vermoorden van een kleine 3000 mensen een edele daad is, vergeleken met wat in grote Islamitische samenlevingen voor ‘godslastering’ wordt aangezien. Ik zeg dit zo met opzet, want ‘godslastering’ is in veel Islamitische kringen een heel weids begrip. In Pakistan bijvoorbeeld is het al ‘godslastering’ als je iets over Mohammed zegt, dat niet gedekt wordt door de heersende religieuze autoriteiten. Je kunt daar zelfs een kabinetminister in het parlement horen beweren, dat dit soort ‘provocaties’ de oorzaak van het terrorisme zijn. Het is maar dat u dat even weet, voor het geval u ook iets zou willen zeggen.
 
Ik vind dat we daar toch maar eens met elkaar over moeten spreken….
 
De Tempeliers[1] slaan weer toe.
Vorige week in het stukje Schipper mag ik overvaren? schreef ik: Een uitgelezen kans voor de Tempeliers van Marken en verwante groepen om zich nog eens sterk te maken voor de doorstroomloze variant voor Almere.
 
Op het gevaar af dat allerlei mensen me nu mailtjes gaan sturen om te vragen of hun baby die al kan kruipen zal slagen voor het gymnasium, of dat hun huwelijk zal standhouden als ze zich door wethouder Duivesteijn laten verleiden in particulier opdrachtgeverschap een huis te bouwen, wil ik er toch wel even op wijzen dat de inkt op de website nauwelijks droog was, of mijn voorspelling was al uitgekomen. Op AlmeerNieuws van woensdag 20 juni viel het volgende te lezen:
 
Pontverkeer over het Gooimeer bij de Hollandse Brug is geen goed idee. Dat zegt de vogelwerkgroep Het gooi in de Gooi- en Eemlander van vandaag. De Vogelwerkgroep het Gooi hekelt de plannen tijdelijk ponten bij de Hollandse Brug in te zetten. Rijkswaterstaat wil die gebruiken om vrachtverkeer over te zetten van en naar het vasteland. De Vogelwerkgroep vreest dat de ponten en de bijbehorende tijdelijke wegen de natuur grote schade toebrengen.
 
Dit lijkt allemaal heel natuurlijk en onschuldig; gewoon een paar faunafreaks die last hebben van een Pavlovreactie. Maar dat is slechts schijn. De werkelijkheid is veel verontrustender. Doe maar eens een gedegen onderzoek naar de samenstelling van het bestuur van die vogelclub. Het zou me niet verbazen als we daarin vertegenwoordigers van de Tempeliers van Marken zouden aantreffen. Dit is namelijk precies de achterbakse manier van oorlogvoeren die de Tempeliers er op na houden. Via steeds weer andere frontorganisaties met respectabele en onschuldige namen, proberen ze Almere eronder te krijgen. Vooral natuurbeschermingsclubs genieten daarbij hun voorkeur, want ze geloven dat de doorsnee Nederlander liever Almere het lot van Reimerswaal ziet ondergaan, dan dat één boom gekapt of één vogeltje gestoord wordt in zijn wettige bezigheden.

Ziet dan niemand met wat voor subversieve groepen van volksvijanden we hier te maken hebben? Ze draaien onze fiere nationale lijfspreuk: Wat kan, moet kunnen , gewoon om tot het reactionaire: Wat kan, mag niet mogen. Accepteren wij dat, of gaat de regering eindelijk ingrijpen? Het wordt de hoogste tijd dat er eens wat mensen van de AIVD worden ingezet om deze clubs te infiltreren want, laten we wel wezen, andere terroristen bezorgen last bij vlagen (en dan bij voorkeur in het buitenland), maar onder dit  flora&faunaterrorisme lijden we dagelijks. De veronderstelling dat we allang een robuuste wegontsluiting voor Almere zouden hebben gekregen als deze clubs zich er niet mee hadden bemoeid, lijkt me niet van redelijkheid ontbloot.
 
En, als de AIVD dan toch in de buurt bezig is, laat ze dan ook eens kijken bij Houdt Haven Groen, want  het lijkt er erg op dat die vereniging ook door Tempeliers  wordt aangestuurd. Via HHG willen ze dan bevorderen dat ook aan deze kant van de Hollandse brug alle ontwikkelingen worden geblokkeerd.  
 
Gisteravond bijvoorbeeld had HHG ervoor gezorgd, dat er vijf insprekers waren tijdens een vergadering over het nieuwe plan voor de Kustzone Almere Haven. En gingen die inspreken over het plan? Mooi niet! HHG had de bewoners van de Meenten een circulaire gestuurd met de suggestieve vraag: wat willen Vesteda en de gemeente met uw woning? Dit naar aanleiding van een opmerking in de stukken dat Vesteda overweegt wat ze met haar bezit in de Meenten wil gaan doen. De heer Jan M. Visser, die namens HHG ook zelf het woord voerde, vertelde dat hij in een jarenlange ervaring in de woonwereld nog nooit zoiets schandaligs had meegemaakt. Gelukkig dat we dan HHG hebben, die graag uw zaak de hare maakt (of is het misschien omgekeerd?).
Toch blijft het merkwaardig dat iemand met zoveel ervaring in de woonwereld niet weet dat het heel ongewoon is, dat je bij de gemeenteraad gaat klagen als je een probleem met je huiseigenaar hebt, of denkt te krijgen. 
 
Een waarschuwing voor schoenmakers
Kort geleden werd de raad geconfronteerd met een initiatief van de SP om in een motie de Eerste Kamer te vragen voor een onderzoek naar de aanleiding voor onze betrokkenheid bij de oorlog in Irak te stemmen. In overgrote meerderheid zag de gemeenteraad er toen geen brood in de taken van de volksvertegenwoordiging en regering over te nemen.
 
Deze keer kregen we een debat over een motie van LA voorgeschoteld; gevoerd door de heren Huis (LA) en Van der Pauw (PvdA). De vraag was of we al dan niet een besluit moesten nemen, meteen na Prinsjesdag, om al dan niet te stoppen met voorbereidingen voor een schaalsprong, op grond van wat er in de Miljoenennota over de bereikbaarheid van Almere zou worden gezegd.
 
Even afgezien van de omstandigheid dat we al een stevige motie over dit onderwerp hebben aangenomen en dat we, als we dat willen, bij de begrotingsbehandeling alle middelen die te maken hebben met een eventuele schaalsprong zouden kunnen blokkeren, is dit opnieuw een voorbeeld van een schoenmaker die zich niet bij zijn leest houdt. Ziet u het al voor zich, een raad die zit te bakkeleien over de inhoud van de Miljoenennota, zonder dat een minister aan de microfoon kan worden geroepen om vragen te beantwoorden?
 
Een spook waart door Europa.[2]
In de vorige uitgave had ik bij het artikeltje ‘lakmoesproef’ een nootje onderaan de pagina geplaatst, waarin stond dat er nog steeds mensen zijn die een ander geloof dan het hunne als een gevaar voor de staat, c.q. de democratie beschouwen. Korte tijd later werd ik op mijn wenken bediend met een nog veel sterker voorbeeld.
 
Ik citeer uit het ND van 16 juni 2007: De opvatting dat God in zes dagen de aarde heeft geschapen vormt een ernstige bedreiging voor de mensenrechten. Dat staat in een rapport dat door de raadscommissie voor cultuur, wetenschap en onderwijs aan de Raad van Europa wordt voorgelegd voor discussie en besluitvorming op 26 juni. Een ander citaat uit het rapport: het geloof in de schepping is ontstaan uit een ontkenning van de evolutietheorie[3]; het is niet gebaseerd op feiten en absoluut onwetenschappelijk. Nog een citaat: Als we niet oppassen bedreigt het creationisme de mensenrechten die immers een hoeksteen vormen voor de Raad van Europa.
 
Nu ga ik me even niet verdiepen in de relatieve merites van het creationisme en de evolutietheorie als wetenschappelijke exercities, want ik zie niet in waarom evolutionistische wetenschappers wel domme of zelfs slechte[4] dingen zouden mogen beweren, maar creationisten niet. Waar het mij hier om gaat is de verregaande arrogantie waarmee de opstellers van dit document de waarheidsclaim voor hun theorie (lees: geloof) dwingend willen opleggen aan de rest van de wereld, omdat anders de staat in gevaar komt.
 
Helaas is de Warenwet nooit van toepassing verklaard op wetenschappelijke theorieën, want dat zou betekenen dat elke publicatie van een nieuwe wetenschappelijke ontdekking voortaan vergezeld zou moeten worden door een
 
Waarschuwing!
Deze theorie is op wetenschappelijke wijze samengesteld uit de beste ingrediënten die op dit moment voorhanden zijn en is daarom houdbaar tot we nieuwe ingrediënten vinden, of tot we de oude ingrediënten op een andere manier verwerken.
 
Wetenschap uit het verleden biedt dus geen garantie voor de toekomst!
 
Als u dit voor ogen houdt kan deze wetenschappelijke vinding van nut zijn voor het dagelijks leven, maar u moet uw bestaan er niet op bouwen, want dat heeft in het verleden wel tot rampzalige gevolgen geleid.[5]
 
Als je de wereld, de mens en het menselijk leven wilt verklaren op zo’n wankele basis en dan ook nog denkt daar morele begrippen aan te kunnen ontlenen, ben je wel echt van je paard en op je hoofd gestuiterd.
 
We beseffen dat evolutionisten nog geen antwoord kunnen geven op de meest simpele vragen,zoals: waarom heeft het principe van ‘evolutie door natuurlijke selectie’ evolutietheoretici doen ontstaan? Moet je deze vorm van leven zien als een hoogte- of eindpunt, of is het nog maar een tussenvorm van zich natuurlijk ontwikkelend leven?  Staat ons nog iets veel mooiers te wachten? Maar dan is het toch wel adembenemend, dat ze wel alle theorieën (lees: geloven), die niet overeenstemmen met de hunne voor staatsgevaarlijk willen laten uitmaken.
 
Voor wie tot nu toe dacht, dat we het tijdperk van de Inquisitie wel achter ons hadden gelaten, is het misschien een onaangename verrassing te moeten constateren dat er een eeuwenoud spook rondwaart in Europa: het spook van de gedachtepolitie.
De Commissie voor Cultuur, Wetenschap en Educatie van de Raad van Europa heeft met de publicatie van haar document een interessante aanzet gegeven voor een moderne versie van de Heksenhamer[6].
 
Jelte Huizenga
  
 


[1] Als u meer wilt weten van de Tempeliers van Marken, dan moet ik u toch verwijzen naar Piketpaaltjes 8 en Piketpaaltjes 12. Daar worden de sinistere manipulaties van deze orde uit de doeken gedaan.
[2] Met dank aan Karl Marx en Friedrich Engels in hun Communistisch Manifest van 1848. Als u denkt dat u ooit een origineel idee of een origineel citaat heeft, moet u dit beslist eens als zoekterm bij Google invoeren; een perfect voorbehoedsmiddel tegen hoogmoed.
[3]Als je dit zo leest geloof je je ogen niet. Ik heb nooit beter geweten dan dat het geloof in een schepping universeel was, totdat de evolutietheorie zich ertegen begon te verzetten. Ik heb daarom zelf maar eens het rapport opgezocht om te kijken of dit citaat wel klopte. Dat is wel het geval, maar ik heb de indruk dat het rapport in dit geval bedoelt ‘creationisme als wetenschappelijke verklaring’.
[4] In 1924 ondertekenden twee Nobelprijswinnaars, de fysici Philipp Lenard en Johannes Stark, een steunbetuiging aan Hitler die 'met zijn strijdkameraden ons voorkomt als een geschenk Gods uit een tijd die lang voorbij is en waarin rassen nog puurder waren, de mensen groter en hun geest minder misleid' (1). Daarmee nam de enthousiaste participatie van wetenschappers aan de raciale politiek van de nazi's een aanvang en werd de door velen gekoesterde illusie van een waardevrije wetenschap wreed verstoord. Negen jaar later, kort na de machtsovername in 1933, zwoeren 700 professoren trouw aan Hitler. (Skepter 14 (1), maart 2001) Die hadden blijkbaar scherp in de gaten, dat een ‘ander geloof’ in elk geval gevaarlijk voor hun’ persoonlijke staat’ zou kunnen worden.
[5] Vergelijk bijvoorbeeld de bijdrage die de het begrip ‘natuurlijke selectie’, via het sociaaldarwinisme heeft geleverd aan de bevordering van democratie in Nazi Duitsland en de effecten van het ‘wetenschappelijk socialisme’ op de gezondheidssituatie in de Sovjet-Unie.
[6] Het boek Malleus Maleficarum, beter bekend als de Heksenhamer, is geschreven door een dominicaanse grootinquisiteur, Institoris, en werd voor het eerst uitgegeven in 1486. Het behandelde op ‘wetenschappelijke wijze’ het fenomeen ‘hekserij’ en is honderden jaren één van de meest toonaangevende handleidingen voor het opsporen van heksen geweest.

« Terug

Reacties op 'Piketpaaltjes (42)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.