Jan Otter

Wanneer ik naar Almere kijk, zie ik een stad vol potentie, als een bloesemknop klaar om in bloei uit te barsten. Om Almere ten volle te laten bloeien, moeten wij niet alleen keuzes maken – we moeten de goede keuzes maken. De principes van de Bijbel zijn een goede leidraad voor mijn leven geweest en ik meen dat dit ook op een stad van toepassing is. Binnen de fractie mag ik mij inzetten voor onderwijs, economie en veiligheid.

Materialisme, consumptiegekte en narcisme zijn vijanden van een bloeiende stad. Zij laten mensen eenzaam en verward achter. Liever beschouw ik ieder mens als een uniek schepsel van God, die tot zijn of haar ontplooiing en bestemming mag komen. Gedegen onderwijs hoort daarbij. Het is bovendien belangrijk dat er in de stad een gezond economisch klimaat heerst, gericht op duurzaam beheer van arbeid, geld en milieu. Alleen zo kan iedereen de vruchten plukken van een goede economie. Verder wil ik graag dat onze samenleving plek geeft aan de zwakkeren, verdrukten en minderheden en dat iedereen vreedzaam in Almere kan wonen.

Politiek gezien ben ik een laatbloeier. Van oorsprong kom ik uit een socialistisch nest, waar de kerk geen rol speelde. Ik bekeerde mij en liet me dopen op 23-jarige leeftijd en alles veranderde. In 1992 verhuisde ik met mijn vrouw naar Almere, waar ons gezin vruchtbare grond vond: drie dochters, een zoon en een kleinkind zijn ons rijke bezit. Een jong gezin, werk en avondstudie lieten mij toen geen tijd voor politiek. Wel besloot ik na 23 jaar commercieel werk over te stappen naar een non-profit organisatie gericht op vertalen en verspreiden van de Bijbel. Mensen tot bloei brengen, bleef altijd mijn drijfveer, ook toen ik mee mocht werken aan het stichten van twee Spaanstalige kerken – in Amsterdam en in Rotterdam. Nu ik dat werk heb afgerond, zoek ik weer een kerk in Almere om bij aan te sluiten.

Sinds 2006 ben ik lid van de ChristenUnie. Ik ben bestuurslid en fractie-assistent geweest en stond bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de derde plek. Die plek op de lijst brengt helaas geen plek in de raad in Almere. Toch aan alle mensen die op mij gestemd hebben: hartelijk dank! Hierdoor mag ik mij opnieuw inzetten als fractie-assistent. Het is mijn grote doel om op het gebied van economie, onderwijs en veiligheid Almere verder te helpen in haar groei en bloei. Daarnaast heb ik mijzelf de taak gegeven om christenmigranten in Almere actief te betrekken bij de plaatselijke christelijke politiek.

Laten wij goede keuzes maken en laat de Bijbel daarbij een inspiratie voor ons allen zijn.

Hartelijke zegengroet,
Jan Otter