Gemeenteraad wil NUON voor de rechter dagen.

stadsverwarmingdonderdag 02 maart 2006 15:59

In de laatste raadsvergadering (2 maart) voor de verkiezingen nam de Almeerse gemeenteraad met 27 van de 36 stemmen een motie aan van de ChristenUnie om als gemeente NUON voor de rechter te dagen.
Reden is dat in 1990 afgesproken is dat gebruikers van stadsverwarming niet duurder uit zouden zijn dan indien ze gas zouden gebruiken. In Almere zijn zo'n 35000 huishoudens aangesloten op stadsverwarming. Nadat uit een TNO onderzoek in 2002 was gebleken dat stadsverwarminghuishoudens in Almere blijkbaar teveel betaalden voor hun warmte startte een juridisch onderzoek. In 2005 deed de gemeente tevergeefs een beroep op de Nma (Nederlandse mededingingsautoriteit). Toen vervolgens onderhandelingen tussen de gemeente en de NUON onvoldoende resultaten opbrachten besloot de gemeenteraad dat een nieuw college als een van haar eerste taken de stap naar de rechter moet maken om de burgers van AlmereStad  (Almere-Haven en Almere-Buiten hebben wel gas) het teveel betaalde terug te geven. De ChristenUnie maakt zich samen met de Stichting NIET MEER DAN al jaren sterk voor een eerlijke prijs. De verwachting is dat over enkele jaren prijzen voor stadsverwarming geregeld zullen worden in een landelijke Warmtewet. 

Zie hieronder de aangenomen motie:
       
 
 
 
RG-40/2006
 
 
Onderwerp
Juridische procedure over warmtetarieven in Almere
 
 
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen d.d. 2 maart 2006
 
 
De raad,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende dat
 • de Gemeente Almere voor vele duizenden huishoudens in Almere een contract heeft gesloten met warmteleverancier NUON of haar rechtsvoorganger
 •  in 1990 door de gemeente Almere met de rechtsvoorganger van NUON is afgesproken dat bij de vaststelling van het warmtetarief uitgegaan zal worden van het “niet meer dan principe” dat wil zeggen dat de totale kosten voor ruimteverwarming, verwarming van tapwater en koken niet hoger zullen zijn dan die in de gassituatie en aansluit bij de tarief-aanbeveling van VESTIN
 • de NUON in 1994 aangegeven heeft dat de kosten voor stadsverwarming ook niet lager hoeven te liggen dan in de gassituatie en dat de klanten daardoor op termijn ca. f 100,- meer zouden gaan betalen
 • inmiddels gebleken is dat de NUON een invulling heeft gegeven aan het “niet meer dan principe”, waardoor de klanten al jaren een veelvoud meer betalen dan de in 1994 aangegeven ca. f 100,-
 • op 27 januari 2005 door de raad een motie is aangenomen (RG-07) waarin aan het college is gevraagd een aantal zaken met de NUON te bespreken
 • het gesprek met de NUON onvoldoende resultaten heeft opgeleverd
 • dat de NUON in Amsterdam Zuidoost € 3,- minder in rekening brengt per gigajoule dan in Almere
 • dat de NUON in Amsterdam Zuidoost € 150,- per jaar minder in rekening brengt aan vastrecht dan in Almere
 
 
verzoekt het college
 
 • aan de rechter voor te leggen of NUON gerechtigd is en was om de warmtetarieven in Almere zo vast te stellen als zij heeft gedaan en doet
 • de rechter om een uitspraak te vragen over de gevolgen die zijn oordeel moet hebben voor NUON en de betreffende bewoners van Almere
 • bij deze procedure gebruik te maken van de deskundigheid van de Stichting “Niet Meer Dan “
 
 
Ondertekening en naam:


J.R. Hoving
 

« Terug