Kandidatenlijst 2018

1. Marcel Benard

Voor Marcel (1983) is de drijfveer in de politiek, zijn geloof. Vanuit zijn geloof is hij ervan overtuigd dat ieder mens waardevol is. Als christen zet hij zich graag in voor kwetsbare mensen die hulp nodig hebben en voor de bloei van onze stad en alle Almeerders.

Marcel is lijsttrekker voor de ChristenUnie. En dat is geen toeval. Er zijn veel partijen die tegenstellingen aanwakkeren in de stad. De ChristenUnie kiest voor een politiek van hoop, waarin de partij uitgaat van wat verbindt, in plaats van wat scheidt. Iedereen in Almere telt mee. Ook als je in schulden zit, zorg nodig hebt of nog maar kort in Nederland woont.

Dat we zorgen voor wat kwetsbaar is, oog hebben voor de toekomst van jongeren en een stad maken waarin het aangenaam leven is. Mensen in Almere moeten waardig oud kunnen worden. Voor de toekomst van jongeren is het van belang dat ze gezond kunnen opgroeien. Dat vraagt om aandacht voor gezinnen in het gemeentelijke beleid. En ook dat jongeren een baan en een huis kunnen vinden en dat we investeren in een duurzame stad. Tot slot willen wij mooie evenementen naar Almere halen, bijvoorbeeld The Passion.

2. Hans van Dijk

Hans van Dijk (1962) is getrouwd en vader van twee kinderen. Met zijn gezin gaat hij zeer graag naar Maranatha Ministries Flevoland. Hij woont al jaren in Almere en is werkzaam als makelaar. Voor Hans niet 'gewoon' werk maar passie (naast politiek). Hij ervaart bijna dagelijks hoe mooi en divers onze stad is. Maar hij ziet ook de knelpunten. Vandaar dat hij blij is dat de ChristenUnie zich wil inzetten voor een stad waarin het goed wonen is voor iedereen. Een stad waarin we (laten) bouwen voor iedereen, van starter tot senior. Een stad waarin we de komende periode echt werk maken van het terugdringen van de wachtlijsten bij het huren van woningen.

Hans wil zich inzetten voor een stad voor het goed ondernemen is en een stad waar voldoende werk is voor iedereen. Hij is er van overtuigd dat het belangrijk is om de christelijke boodschap in de gemeentelijke politiek te laten horen. Christelijke politiek is ook op gemeentelijk niveau en op alle beleidsterreinen een noodzaak dat hebben de afgelopen jaren wel laten zien.

3. Berneditha Rijssel - Omusuo

Berneditha (1982) is getrouwd en moeder van 2 jonge kinderen. Ze woont in Almere Buiten. Berneditha werkt met hoger opgeleide vluchtelingen die in Nederland willen studeren. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Vrouwenemancipatie en culturele diversiteit staan bij Berneditha hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat er bijvoorbeeld meer vrouwen doorstromen naar de top om zo ook jonge meisjes te blijven inspireren. Jeugdwerkloosheid is ook een groot probleem waar Berneditha zich zorgen om maakt. In Almere zijn er nog te veel jongeren zonder werk, en dat is zonde!

Christenen en de ChristenUnie hebben de stad Almere veel te bieden. We zijn het licht van de stad en met een positieve houding zetten wij ons in voor de mensen in Almere. Via de beschikbare politieke instrumenten willen wij de Almeerse bewoners bijstaan en helpen.

4. Erna Tolkamp- de Vries

Erna (1949) heeft een passie voor kwetsbare vrouwen, speciaal diegenen die na een scheiding in grote problemen zijn gekomen. Maar ook voor ouderen in onze stad, in het bijzonder op het gebied van zingeving en actieve deelname in de maatschappij

Ze zet zich in voor de ChristenUnie omdat het verkiezingsmotto “waardevol" haar heel erg aanspreekt en het streven om hun uiterste best te doen voor de tijdelijke of permanente weerloze mensen in de samenleving

Ze gaat zich in de komende jaren nog meer verdiepen in de uitdagingen waarmee deze mensen te maken hebben en meewerken aan politieke veranderingen voor een betere kwaliteit van leven.

5. Farshid Seyed Mehdi

Farshid (1968) is 49 jaar en directeur, IT engineer (TV Media) en evangelist van 222 Ministries. Hij woont met zijn vrouw in Almere en heeft 2 kinderen van 16 en 18 jaar.

Hij gelooft dat christelijke politiek het verschil kan maken voor de stad en voor de ontwikkeling van de stad. Hij wil zich daarom inzetten voor vrijheid van geloof en meningsuiting.

Het is zijn passie is om mensen te begeleiden. Niet alleen om met hun problemen om te gaan, maar ook om toekomstige problemen te voorkomen. Hij ziet graag een positieve verandering voor mensen met een uitkering en voor starters in de werkomgeving in Almere.

Almere is vol van waardevolle mensen die recht hebben op goede zorg, toekomst, onderwijs en werk. Dat geldt in het bijzonder voor nieuwkomers die net geëmigreerd zijn. Hen wil hij motiveren om hun plek in deze maatschappij te vinden.

6. Rob Koelewijn

Rob (1977) is getrouwd en heeft drie dochters. Hij woont sinds 2001 in Almere en geniet van de stad als hij er hardloopt, zwemt of fietst. Hij werkt bij KLM waar hij zich als Health manager inzet voor gezondheid en inzetbaarheid van het personeel.

Wat hem bezighoud is de enorme kloof in het aantal jaren in ‘goede gezondheid’ tussen laag- en hoogopgeleiden. Een goede gezondheid en goede gezondheidszorg is een randvoorwaarde om te doen wat je graag wilt.

Hij zet zich in voor de ChristenUnie omdat hij als Christen graag helpt om het leven van Almeerders tot bloei te brengen. Dat probeert hij in zijn gezin, in de kerk, in zijn wijk en ook via de politiek.

De komende jaren gaat hij zich inzetten om de kloof in gezonde levensjaren te verkleinen. Met meer nadruk op preventie wil hij de gezondheid en het welzijn van Almeerders vergroten.

7. Georgette Sariman

Georgette (1993) is 24 jaar en werkt als medewerkster in een callcenter. De jongeren zijn degenen die haar bezighouden. Ze geven al een lange tijd aan dat er niet veel voor hun is om te doen in Almere. Daarom wil zij de komende 4 jaar onderzoeken wat ze missen in de stad en wil ze projecten (sport, kunst en cultuur) opzetten die door jongeren voor jongeren georganiseerd worden. Op deze manier kunnen ze zich uiten op verschillende manieren en worden ze maatschappelijk betrokken. Zij zijn ook de toekomst en daarom is het belangrijk om in hun te investeren en de essentie van politiek over te brengen.

8. Kees Hendriksen

Kees (1990) woont bijna 4 jaar met plezier in Almere. Hij vindt Almere een prachtige stad, en hij draagt graag zijn steentje bij om het nog mooier te maken.

Hij is hier komen wonen nadat hij betrokken is geraakt bij de missie van Christelijke gemeente De Wegwijzer. Al jaren zet hij zich in deze stad vol passie in om Gods liefde te laten zien. Eerst vooral voor tieners, tegenwoordig vooral voor de minderbedeelden, vluchtelingen en anderen die om welke reden dan ook hulp nodig hebben. Ook coördineert hij de Wijkwinkel in Almere Haven en activiteiten in Stad-Oost. Op de achtergrond denkt hij regelmatig mee in beleidsvorming. Daarnaast werkt hij sinds kort als nachtwaker bij het Leger des Heils, “een schitterende organisatie die met gepassioneerde en bewogen medewerkers een enorm waardevolle bijdrage levert aan het welzijn in de stad”.

Kees gelooft dat we ook in de Almeerse politiek met volle overtuiging mogen spreken over geloof, hoop en liefde. Gods liefde is namelijk niet alleen waardevol voor christenen, maar is er voor elke Almeerder. "Ik heb me kandidaat gesteld voor de ChristenUnie omdat ik een zwak heb voor het zwakkere en graag samen met de rest van de lijst een stem wil geven aan hen die geen stem hebben. En dat is geen idealistische mooipraterij, maar een diepe overtuiging."

9. Tjesjen Kuiper - Douma

Tjesjen (1962) werkt als directeur in het basisonderwijs. Samen met haar man heeft zij vier volwassen kinderen en vangen zij al ruim 33 jaar pleegkinderen op. Zij wil zich inzetten voor de Almeerse samenleving.

Haar passie ligt op het gebied van kinderen, jongeren en gezinnen. Het is waardevol als alle kinderen zich in Almere optimaal kunnen ontwikkelen. Soms is daar meer voor nodig. Door het onderwijs, de voorschool, de ouders, de (preventieve) jeugdhulp, JGZ en wijkteams meer samen te laten werken op een laagdrempelige manier.

Voor statushouders is het belangrijk dat zij alle kansen krijgen om te studeren en passend werk te vinden in Almere. Samenwerking van het onderwijs en het bedrijfsleven is daarbij een belangrijke basis.

10. Roelienke van der Snoek

Roelienke is getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ze woont bijna 20 jaar met veel plezier in Almere, een stad die door de jaren heen hard is gegroeid. ‘Waardevol’, het thema van deze verkiezingen voor de ChristenUnie is een thema waar ze al jaren mee bezig is. Eerst in het onderwijs waar ze als leerkracht heeft gewerkt en nu in Rafaël, de gemeente waar ze samen met een team leiding mag geven en daarnaast in het vrijwilligerswerk wat ze doet.

Ieder persoon in Almere is waardevol en kan iets betekenen voor een ander. Mensen helpen weer in zichzelf te geloven is wat haar drijft; of het nu gaat om minderbedeelden, mensen die vereenzamen of in de drukte van alle dag het zicht op zichzelf of de toekomst kwijt zijn. Dat Almere de stad mag zijn, waar iedereen zich gezien en gewaardeerd weet.

11. Danielle Olivieira (1976)

Beleidsmedewerker Huurdersvereniging Amsterdam

12. Henk de Groot (1960)

Voorzitter E.C.A.

13. Mira de Boer (1972)

Missionair werker stichting Agapè

14. Wiechert Knip (1947)

Lid bestuur Christenunie Almere

15. Mark de Boer (1970)

Directeur Ark Mission / lid Landelijk Bestuur Christenunie

16. Lloyd Ferdinand (1957)

Lid Provinciale Staten Christenunie Flevoland

17. Frangéska Hosé (1989)

Ondernemer

18. Eric Oosterom (1973)

Projectmanager RioNed

19. Sobha Dalloesingh (1981)

Oprichter stichting Burger in Nood

20. Marnix van Oord (1954)

21. Floris van den Dool (1963)

Managing Director Accenture

22. Peter van der Bijl (1956)

Directeur Zending over Grenzen Almere

23. Urcy Wienen-Miranda (1981)

Gospelzangeres

24. Roelie Bosch (1964)

Gemeenteraadslid ChristenUnie