Verkiezingsprogramma Samen voor Almere

voorblad verkiezingsprogramma.jpgdonderdag 18 november 2021

Met genoegen presenteren wij u het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 voor de ChristenUnie Almere. In de afgelopen maanden hebben velen op allerlei manieren bijgedragen aan de totstandkoming ervan. Het is zoals de schrijver van Spreuken zegt: door een veelheid van raadgevers komt een plan tot stand.

Met genoegen presenteren wij u het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 voor de ChristenUnie Almere. In de afgelopen maanden hebben velen op allerlei manieren bijgedragen aan de totstandkoming ervan. Het is zoals de schrijver van Spreuken zegt: door een veelheid van raadgevers komt een plan tot stand. Via enquêtes hebben leden zich uitgesproken over de onderwerpen. Via panels hebben geïnteresseerden en experts gesproken over thema’s. Er kwam een grote hoeveelheid brieven en emails binnen vanuit alle hoeken van de samenleving. En uiteraard hebben onze eigen politici actief meegedacht, met name in de laatste fase waarin standpunten ingenomen moesten worden. Wij zijn al die inbrengers veel dank verschuldigd!

(Er zal nog een laatste uitwerking van een ingediend amendement volgen) 

Onze doelstelling was om een verkiezingsprogramma te schrijven dat kiezers informeert over standpunten en waarden van de ChristenUnie. Het moet dus leesbaar zijn, ook voor mensen die niet goed zijn ingevoerd in de politiek. Daarom hebben we een samenvatting gemaakt in de vorm van zes standpunten.
Daarnaast moet het dienen als leidraad voor de fractie voor de komende vier jaar. Het moet dus compleet zijn; je bent als fractie immers bij het hele bestuur van de stad betrokken. Dit programma beslaat negen verschillende thema’s over even zovele hoofdstukken, waarbij we gepoogd hebben alle relevante onderwerpen te beslaan.


En ten slotte is het verkiezingsprogramma de basis voor eventuele coalitieonderhandelingen. Het moet dus concreet zijn zodat duidelijke posities ingenomen kunnen worden. Om die reden is in een bijlage bij het programma een index opgenomen van allerlei grote en kleine standpunten.
Wij hopen met dit programma aan al die eisen te hebben voldaan – of dat ook gelukt is, is aan u als lezer.

Lees hier het verkiezingsprogramma

« Terug