Tenten voor sportscholen

sporten coronatijdwoensdag 21 april 2021

Tijdens het lezen van Almere DEZE WEEK op donderdagochtend 15 april jl., zag raadslid Berneditha Rijssel-Omusuo een artikel over sportscholen in nood. Deze sportscholen vonden dat ze te weinig medewerking van de gemeente kregen om buitensporten mogelijk te maken. Berneditha was geraakt door dit bericht, omdat in tegenstelling tot de eerste lockdown sportscholen geen tenten meer mochten plaatsen om overdekt te kunnen sporten. Gemeenten gaan hier verschillend mee om en dat biedt ruimte aan de wethouder om bijvoorbeeld tenten te gedogen. In overleg met de fractie, heeft Berneditha onderstaande vragen opgesteld en ingediend bij de griffie.

Het college wordt verzocht de volgende vragen tijdens het actualiteitenhalfuur te beantwoorden:

  1. Wat vindt het college van het bericht dat een aantal Almeerse sportscholen de steun missen van de lokale overheid met name als het gaat om sporten in de publieke ruimte?
  2. Deelt het college de mening van de ChristenUnie dat het belangrijk is om duidelijkheid te geven aan Almeerse sportscholen over buitenfaciliteiten, zoals tenten?
  3. Is het college bereid om met de sportscholen in gesprek te gaan om op korte termijn te inventariseren waar hulp geboden kan worden? 

Actualiteitenhalfuur

De raad heeft 12 instrumenten waarmee hij zijn politieke werk kan doen. Eén daarvan is het actualiteitenhalfuur. Voor actuele onderwerpen, is het slimmer om erover te praten, dan bijvoorbeeld schriftelijke vragen te sturen. Raadsleden kunnen hun vragen uiterlijk 12:00 op dezelfde dag van de Politieke Markt indienen en krijgen diezelfde avond antwoord van het college.

Oplossing voor Almeerse sportscholen

Tijdens de online bespreking van het actualiteitenhalfuur, was fractie-assistent Erna Tolkamp-de Vries namens de ChristenUnie aanwezig. De wethouder reageerde positief op onze vragen en heeft toegezegd, dat het plaatsen van tenten opnieuw zal worden gedoogd mits deze voldoen aan de landelijke RIVM voorschriften. Daarnaast erkende de wethouder dat de regelgeving zeer complex is, maar dat de afdeling Sport klaar staat om te helpen. Als fractie zijn we blij, dat we door het stellen van de vragen tijdens het actualiteitenhalfuur, concrete oplossingen hebben gevonden. De uitkomst van de bespreking zorgt concreet voor comfort bij de sportscholen en leden. De sportschool-ondernemers zijn dankbaar dat overdekt buiten sporten weer mogelijk wordt gemaakt.

 

Zie de nieuwsberichten:

https://www.almeredezeweek.nl/article/details/sportscholen-in-almere-worstelen-met-aanhoudende-lockdown

https://www.almeredezeweek.nl/article/details/sportscholen-mogen-weer-tenten-neerzetten

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/229282/sportscholen-mogen-mensen-weer-laten-sporten-in-tenten

« Terug