Een blik terug en ook vooruit

loading2021.jpgvrijdag 11 december 2020

Het is alweer December 2020, weer een jaar bijna teneinde, en wat voor een jaar!
Meer als ooit tevoren is het ons duidelijk geworden dat we in het begin van het jaar nog zoveel plannen kunnen hebben maar dat het jaar compleet anders kan lopen.

‘'Ik wens jullie toe dat de Heer met jullie zal zijn en jullie zal beschermen.
Dat Hij goed voor jullie zal zijn en voor jullie zal zorgen.
Dat Hij over jullie zal waken en jullie vrede zal geven.'’
‭‭NUMERI‬ ‭6:24-26‬ ‭BB‬‬‬‬‬‬

Beste leden en vrienden van de ChristenUnie Almere,

Het is alweer December 2020, weer een jaar bijna teneinde, en wat voor een jaar!
Meer als ooit tevoren is het ons duidelijk geworden dat we in het begin van het jaar nog zoveel plannen kunnen hebben maar dat het jaar compleet anders kan lopen.

Wisten wij vorig jaar om deze tijd nog niets over COVID 19 nu beheerst Corona ons hele dagelijkse leven.
Vele werden ziek en een aantal moesten dierbaren verliezen, ook onder onze leden en vrienden.
Andere zagen dat hun bedrijf hard werd getroffen door de Corona maatregelen.
Maar ook het dagelijkse familieleven veranderen drastisch; weinig bezoek, geen feestjes kunnen vieren etc etc.
We leerden omgaan met digitale media en gingen digitaal naar de kerk.
Fijn dat het kan maar we missen zeer “de onderlinge bijeenkomsten”.

Ook in de Almeerse politiek was 2020 in vele opzichten een bijzonder jaar.
Het stilleggen van het complete raadswerk bij het begin van de pandemie.
Het met vallen en opstaan kijken hoe de democratie toch onder de gegeven omstandigheden door kon en moest draaien. Veel dank hiervoor moet ook uitgaan naar de medewerkers van de griffie in Almere!
Uiteindelijk vergaderen we weer wekelijks in digitale of hybride vorm.
Vele vergaderingen vinden dus plaats vanachter het scherm en sommige vinden op het stadhuis plaats maar de mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen komen, vergaderen dan digitaal mee (deze vorm noemen we hybride).
De complete gemeenteraad (45 mensen) vergaderd voor de besluitvorming uitsluitend digitaal omdat zoveel mensen niet op stadhuis kunnen vergaderen in een Corona-proof opstelling.
Ik moet zeggen dat het digitale vergaderen best een uitkomst is maar het politieke handwerk gebeurd toch vaak in de onderlinge contacten en die worden zeer gemist.
Desondanks heeft de fractie (Berneditha, Erna, Kees en Roelienke) het afgelopen jaar op al hun terreinen veel werk verzet. Contacten met inwoners en organisaties zijn onderhouden vele inbrengen zijn gedaan, schriftelijke vragen gesteld moties en amendementen ingediend, alles om het ChristenUnie geluid duidelijk te laten horen.
Ook “onze” wethouder Roelie Bosch heeft het afgelopen jaar hard gewerkt met alle thema’s in haar portefeuille.
Ze heeft zeker niet de makkelijkste onderwerpen maar wel de onderwerpen die ons ChristenUnie hart zeer na zijn.
Ik ben dankbaar dat door onze coalitie deelname en met onze wethouder en fractie wij ook tijdens de moeilijke corona periode veel voor Almere en haar inwoners hebben mogen betekenen.

Nu staat 2021 alweer voor de deur, een jaar waarin we in ieder geval 2e kamer verkiezingen zullen hebben, maar ook ons als Almeerse afdeling gaan voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Ook uw inbreng hebben we hierbij hard nodig. Wat vindt u belangrijke thema’s voor de volgende periode?
Wat moeten wij vooral opnemen in ons nieuwe verkiezingsprogramma?
Of denkt u, ik wil wel mijn steentje bijdrage in de partij op verschillende vlakken?
Neem contact op en wij kunnen, natuurlijk geheel vrijblijvend, kijken wat de mogelijkheden zijn.

Helaas is deze ruimte te kort om alles te beschrijven maar ik wil eindigen dat wij als fractie vol vertrouwen uitkijken naar het nieuwe jaar.
Een nieuw jaar waar wij niet zonder uw gebed en de Zegen van God kunnen.
Gelukkig kunnen wij hierop ook vertrouwen want God heeft ons dat beloofd.
Als wij op Hem blijven vertrouwen, ook als dat soms zeer moeilijk is, dan zal hij ons blijven zegenen, troosten en wijsheid geven.

Dit wens ik u, namens de gehele fractie, ook toe.
Een jaar om met iedereen die u dierbaar is, in vertrouwen op God, in gezondheid en met wijsheid te werken aan een mooi 2021.

Hans van Dijk

« Terug