ChristenUnie-leden willen nieuw woonakkoord

Wonendonderdag 14 november 2019

Er moet in 2020 een nieuw woonakkoord gesloten worden, met afspraken over de bouw van extra
sociale huurwoningen en verduurzaming van bestaande woningen. Belangrijk onderdeel van dit
woonakkoord 2.0 moet zijn het op zo kort mogelijke termijn afschaffen van de verhuurderheffing.

Hiervoor pleit een groep van ruim 40 leden van de ChristenUnie in een motie op het partijcongres
van zaterdag 23 november aanstaande. 
De motie is ingediend door Frank Visser, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Haarlem, en
wordt ondersteund door raadsleden uit bijna alle grote steden. Ook Hans van Dijk fractievoorzitter uit
Almere is één van de indieners. Hans van Dijk: “De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen
alleen maar op, met name in de steden. De verhuurderheffing zorgt dat corporaties onvoldoende
kunnen investeren in nieuwe woningen, in renovatie en in verduurzaming. Ondanks
kortingsregelingen is de verhuurderheffing de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Het gevolg is
dat verhuurders steeds meer huurinkomsten moeten afdragen aan belastingen. Wij roepen het
kabinet op dit geld in te zetten voor nieuwbouw, renovatie en de energietransitie.”
De ChristenUnie-leden willen aan de afschaffing van de verhuurderheffing voorwaarden verbinden.
Hans van Dijk: “De verhuurderheffing was in 2013 onderdeel van het eerste woonakkoord. De
maatregel was bedoeld om extra inkomsten te creëren tijdens de economische crisis. De
economische crisis is voorbij. Inmiddels zitten we in een bouwcrisis. We moeten zorgen dat de
verhuurders het geld dat ze besparen door afschaffing van de verhuurderheffing ook echt gaan
gebruiken voor investeringen. Daarom willen we een nieuw woonakkoord waarin afspraken hierover
worden vastgelegd.”
Bijlage: motie partijcongres
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20191123 Motie ChristenUnie Congres - Lagere lasten om meer te bouwen.pdf226,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug