Roelie Bosch neemt wethouderschap van Aldrik Dijkstra over

hans en Aldrik-breed.jpgdinsdag 27 augustus 2019

De Almeerse ChristenUnie draagt de ervaren Almeerse politica Roelie Bosch-Nijeboer voor om de door ziekte afwezige wethouder Aldrik Dijkstra te vervangen.

De fractie van de ChristenUnie Almere ontving bijgaande brief van onze wethouder Aldrik Dijkstra. Wethouder Aldrik Dijkstra werd vrij kort na zijn installatie ziek. Ofschoon hij inmiddels in Almere is komen wonen, heeft hij de moedige beslissing genomen zijn stad niet langer op zijn herstel te laten wachten en hij treedt daarom terug per 1 september. De Almeerse ChristenUnie heeft met diep respect kennis genomen van deze zeer moeilijke beslissing en betreurt het dat hij om gezondheidsredenen niet terug zal komen als wethouder. Wij zijn hem dankbaar voor zijn periode en wensen hem en zijn gezin een tijd van herstel toe en bidden hem daarvoor Gods Zegen toe.

Twee maal werd dhr. Dijkstra tijdelijk vervangen door mevrouw Marjan Haak-Griffioen. Op 3 september komt echter een einde aan die tweede termijn. Mevrouw Haak-Griffioen heeft daarom op 29 augustus voor het laatst haar rol in de Politieke Markt. Wij willen haar enorm bedanken voor haar tijd en inzet tijdens de vervangingsperiode. 

De ChristenUnie vindt het voor Almere van belang zo snel mogelijk een nieuwe Almeerse wethouder aan te stellen.De fractie is in de gegeven omstandigheden verheugd, in de korte termijn die haar gegeven was, een kandidaat uit Almere en met kennis van de portefeuille te kunnen voordragen. Wij stellen de gemeenteraad voor om mevrouw Roelie Bosch – Nijeboer te benoemen als nieuwe wethouder van de ChristenUnie. Zij was van 2006 tot 2018 lid van de Raad van Almere en een groot deel van die tijd ook fractievoorzitter. Vanaf 2018 behield zij een ondersteunende en coachende rol als fractieassistent. In haar werkzame leven is ze o.a. actief in het onderwijs. Door haar achtergrond en politieke ervaring zal ze in staat zijn de relevante dossiers van de portefeuille vaardig en snel op te pakken. Als de Raad instemt met het voorstel, wordt mevrouw Bosch op 5 september geïnstalleerd. Roelie Bosch laat weten zich zeer te verheugen en bereid te zijn deze rol voor haar stad te mogen gaan vervullen. De portefeuille van mevrouw Bosch omvat:

  • Jeugd & gezin, inclusief jeugdhulp
  • Veilig thuis
  • Onderwijs
  • Sluitende aanpak zorg en onderwijs
  • Publieke gezondheidszorg
  • Welzijn

Voor de CV van Roelie Bosch klik hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter van de ChristenUnie Almere, de heer Hans van Dijk: j.vandijk@almere.nl of 06 814 28 414.

« Terug