Onderwijs, de basis op Orde!

Onderwijs, de basis op Orde!vrijdag 14 juni 2019

Het onderwijs dat je geeft, is bepalend voor de stad die je bouwt. Onderwijs biedt kansen en perspectief. Ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat aansluit bij de opvoeding en levensovertuiging in Nederland. De ChristenUnie staat pal voor de vrijheid en goede kwaliteit van het onderwijs in Almere.

Het onderwijs in Almere gaat helaas verder achteruit. We hebben te maken met een lerarentekort, toename zwakke scholen, oude schoolgebouwen etc. De ChristenUnie maakt zich serieus zorgen over de staat van het onderwijs en organiseerde daarom een bijeenkomst voor geïnteresseerden en onze achterban. De locatie van de bijeenkomst was erg bijzonder, namelijk de oudste basisschool in Almere-Haven, de Ark. 

Aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over het basis onderwijs en voortgezet onderwijs. Ook is er aandacht besteed aan de cursus Foutloos Rekenen, waarbij kinderen in 12 weken foutloos leren rekenen. Uit de bespreking zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen voor het gemeentebestuur:

  • Straatcultuur op school dient te worden aangepakt;
  • Meer aandacht voor Taal (begrijpend lezen, woordenschat en spelling is beneden peil). Kinderen in Almere lezen weinig boeken;
  • Investeer in (oude) schoolgebouwen, maak ze eigentijds (scholen hebben te maken met lekkages etc);
  • Stel budget beschikbaar voor scholen om projecten op te pakken of bijles te organiseren voor zwakke leerlingen;
  • Verbind ZZP’ers (vakprofessionals) met scholen, zodat ze bijvoorbeeld Engels, muziekles of andere vakken kunnen aanbieden tegen redelijke tarieven;
  • Investeer in 21e eeuwse vaardigheden (digitalisering, sociale vaardigheden etc) en innoveer het onderwijs. 

De ChristenUnie wilt allen aanwezigen bedanken voor hun bijdrage en betrokkenheid. We blijven ons inzetten voor een stad waar verbetering van het onderwijs in Almere wordt nagestreefd. Samen met de schoolbesturen, leraren en andere betrokkenen zullen we ons best doen om kinderen in Almere goed onderwijs te geven. 

« Terug