Uitnodiging Focusgroep (G)oud in Almere (17 april)

Oudere vrouw portret.jpgdinsdag 09 april 2019

De ChristenUnie in Almere wil bouwen aan betrokkenheid en verbinding met stadsgenoten. We willen horen wat er speelt en daarop kunnen inspelen. Eén van de manieren om die verbinding te maken is via focussessies. Deze keer (woensdag 17 april) over de (G)oud in Almere.

De ChristenUnie in Almere wil bouwen aan betrokkenheid en verbinding met stadsgenoten. We willen horen wat er speelt en daarop kunnen inspelen. Eén van de manieren om die verbinding te maken is via focussessies. Deze keer (woensdag 17 april) over de (G)oud in Almere.

Ben jij vanuit je vakgebied betrokken bij het thema (G)oud in Almere? Ben je ervaringsdeskundige? Of wil je gewoon als geinteresseerde hierover meepraten?  Wees welkom! Hieronder lees je waarom onze wethouder Marjan Haak waarom dit thema zo relevant vindt!

Voor de ChristenUnie is het Manifest ‘Waardig Ouder Worden’ een belangrijk speerpunt in de discussie over ‘voltooid leven’. Nu de politieke wens om mensen zelf te laten beschikken over het einde van hun leven door D’66 prominent op de agenda is gezet, vraagt de CU zich af, samen met omroep Max en KBO/PCOB, of dat nu werkelijk is wat mensen nodig hebben. De drie partijen vermoeden dat mensen op hoge leeftijd vaak het gevoel krijgen overbodig te zijn, dat ze zich eenzaam en nutteloos voelen. Daarom vraagt de CU om maatregelen om ouderen te helpen om tot op hoge leeftijd een zinvol leven te leiden.

In de coalitie-onderhandelingen heeft de CU Almere de opgave Goud in Almere in het akkoord op laten nemen. Daarin gaat het over woningen die geschikt zijn voor ouderen, over goede zorg en toegankelijk vervoer. Maar vooral ook over de wens van senioren een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

In het afgelopen half jaar heeft de gemeente bijeenkomsten georganiseerd waarin geïnventariseerd is aan welke maatregelen behoefte is. Ik wil graag voor de zomer een concept plan presenteren waarin de belangrijkste lijnen uitgezet worden. Eenzaamheid zal daarin een belangrijk onderwerp zijn. Een focusgroep binnen de CU kan een goede rol spelen om ervoor te zorgen dat de plannen aansluiten op wat mensen in de praktijk ervaren.

« Terug