CU blij met besluit coffeeshop

safe_imagedonderdag 19 juli 2018

Er komt voorlopig geen coffeeshop in Almere Buiten. Het college van burgemeester en wethouders heeft geen goede locatie gevonden. De ChristenUnie is hier blij mee aangezien we ambitieus zijn in het vergroten van de gezondheid van Almeerders. Daarbij past dat we streven naar minder gebruik van alcohol, tabak en drugs.

In maart zette de gemeenteraad een streep door het plan van het college om een drijvende coffeeshop toe te staan in het Meridiaanpark. Bewoners en de twee ROC's in Buiten waren er op tegen om daar een verkooppunt voor softdrugs toe te staan. Omdat er volgens het college op dit moment geen geschikte alternatieve locatie is, is er op korte termijn geen zicht op een coffeeshop. Dat is ook in lijn met de afspraken in het coalitieakkoord waarin is verwoord dat ten aanzien van coffeeshops de partijen alleen bij veranderende omstandigheden op zoek gaan naar een locatie voor de vierde coffeeshop.

« Terug