Vluchteling-peuters in het kerstzonnetje gezet

Berneditha in het AZCwoensdag 13 december 2017

De ChristenUnie heeft samen met de vrijwilligers van het asielzoekerscentrum (AZC) in Almere de peuters een geweldige verwendag bezorgd. Samen zingen, lekker eten/drinken, schminken en een poppenkastshow waren onderdeel van het programma. De kinderen zijn recent gevlucht uit landen zoals Syrië, Iraq, Eritrea, Iran en Afganistan. Wereldwijd is er een recordaantal van meer dan 60 miljoen mensen op vlucht.

Gewoon even kind zijn

Terwijl de meeste kinderen zich nu verheugen op kerstcadeau’s , zijn de peuters van het AZC bezig met het verwerken van trauma’s. De kinderen leven soms al drie jaar onder erbarmelijke omstandigheden voordat ze kunnen worden opgevangen in Nederland.  

 

Meer vluchtelingen opvangen in Almere!

Veel Syrische vluchtelingen die nu onder een plastic zeil moeten slapen in het buitenland hebben familie in Europa. We kunnen deze groep tegen zeer geringe kosten laten opvangen bij hun familie in Europa. ‘Wij laten Syrische kinderen toch niet verpauperen in tentenkampen?’, zegt een vrijwilliger van het AZC.  Laat Nederland het voortouw nemen in Europa door deze kinderen en hun ouders tijdelijk op te vangen en goed voor ze te zorgen. Het AZC in Almere heeft op dit moment nog plek voor ongeveer 50 nieuwe vluchtelingen.  Totaal kunnen er  in Almere ongeveer 500 vluchtelingen verblijven.

 

Barmhartig zijn, maar toch een pakket van maatregelen

Ondanks het opvangen van vluchtelingen in Almere is er meer actie nodig. De grote impact van het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt vraagt allereerst om acties in de landen van herkomst. Daarom investeert de ChristenUnie in ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Ook moet de stroom van vluchtelingen naar en binnen Europa en Nederland beheersbaar worden gemaakt.

De ChristenUnie vindt de samenwerking van het COA met burgers essentieel, omdat het betrekken van omwonenden ook het draagvlak vergroot voor asielopvang en snellere integratie bevordert.

Wanneer is besloten (en door rechters getoetst) dat iemand niet in Nederland mag blijven, dan dient die beslissing te worden geëffectueerd.

     

« Terug