Veiligheid en afscherming rondom de busbaan

FullSizeRenderwoensdag 24 mei 2017

Ergens in maart jl. ontvingen wij op de fractie een e-mail van een bewoner uit Waterwijk. Hij maakte zich ernstig zorgen over de voortvarendheid in het verwijderen van hekwerken (die recentelijk nog waren geplaatst), bomen en struiken aan de busbaan in Waterwijk. Hij vroeg zich of dit allemaal zo maar kan en waarom de bewoners niet waren ingelicht en of dit niet ten koste van de veiligheid ging. Dit was voor mij aanleiding om een bezoek aan deze familie te brengen.

Tijdens dit bezoek bleek dat ook andere buurtbewoners niet stil hadden gezeten en een petitie in de buurt waren gestart. Ondertussen hadden zij al meer dan zestig handtekening vanuit de buurt opgehaald.
 
Namens de ChristenUnie heb ik dit onderwerp via de griffie bij de verantwoordelijke ambtenaren aangekaart. Er volgden al snel enkele gesprekken met de buurtbewoners. Helaas. Het kwaad was al geschied. Het verwijderen van groen tussen de busbaan en huizen was al afgerond en aan de buurtbewoners werd excuus aangeboden. Hier moeten we het dan maar mee doen. Veel keuzes of ander opties zijn er niet meer. 
 
De bewoners geven aan dat als ze dit van tevoren hadden geweten, zij graag hadden willen meedenken over oplossingen. Nu ervaren ze het stadhuis als grote agressor, waar alles wordt bepaald en waar bewoners niets te zeggen hebben. Daar zitten de ambtenaren die hun taak nauwgezet uitvoeren zonder verder na te denken en de schade dan achteraf proberen te repareren. Een excuus is gemakkelijk gemaakt. Dit is natuurlijk verkeerd en geeft weinig vertrouwen.
 
Als ChristenUnie begrijpen we dat ambtenaren heus hun best doen om vervelende situaties te voorkomen. Maar als volksvertegenwoordigers moeten wij ook oog hebben voor de gevoelens en emoties van ‘boze’ bewoners. Ergens lijkt er hier iets gruwelijk mis te gaan. Het verhaal in de Waterwijk staat niet op zichzelf en is de zoveelste gebeurtenis waar zaken niet lopen zoals ze zouden moeten lopen.
 
Ik wil dit naar buiten brengen, omdat wij vinden dat er niet goed is gehandeld. En ik wil graag weten of dit ook in andere wijken speelt. 
Wij vinden dat als er een uitvoerende taak ligt, dat die taak volgens de afspraken met de raad correct moet worden uitgevoerd. 
 
Het verwijderen van busbaanhekken is wat ons betreft prima, maar kijk dan wel per wijk of traject wat de consequenties zijn. Tenslotte gaat het hier om de algemene veiligheid – dus voor ons allemaal. En precies daarom hebben we dit vlog geschreven en schriftelijke vragen gesteld.
.
Jan Otter namens de CristenUnie fractie.
.

« Terug