bezoekt de fractie van de ChristenUnie de regenboogbuurt

Regenboogbuurt

Zaterdag 12 december à.s. Vanaf 12.00 bezoekt de fractie van de ChristenUnie de regenboogbuurt. Dit in het kader van haar maandelijkse bezoeken aan verschillende wijken in Almere.

In de regenboogbuurt praat de fractie met het actiecomité Behoud de Regenboogbuurt, over het manifest wat zij in september j.l. Hebben geschreven.
In het manifest doen zij een aantal aanbevelingen om deze unieke wijk te behouden en te beschermen. Bewoners hebben daarin zeker een verantwoordelijkheid, maar ondanks de goede wil van velen zijn huiseigenaren, noch individueel noch in collectief, in staat om de kwaliteit van deze bijzondere buurt te borgen. Ook de gemeente, als initiatiefnemer van deze themawijk, mag daarin haar verantwoordelijkheid nemen.

« Terug